Frost Arkitekter AS

Frost Arkitekter ASRådhusgata 40151 Oslo
Telefon: 40 10 76 32 E-post: post@frostark.no Nettside: http://frostark.no/

FAKTA

Virksomhetstype: Arkitektur Etableringsår: 2016 Antall medarbeidere: 3

Kort om kontoret

Frost Arkitekter har bred kompetanse innenfor utvikling av boliger, hytter, endring og oppgradering, offentlig bygg som skoler og barnehage, og regulering av private tomter. For å oppnå et godt resultat fokuserer vi på tydelig kommunikasjon og falig funderte valg i alle ledd. Vi er bevisste på materialkunnskap, stedstilpasning og gode løsninger. Kontoret er godkjent som ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 3 og ansvarlig søker i tiltaksklasse 2.

Prosjekter

Enebolig på Tåje

Røyken kommuneNy enebolig på Tåje i 3 etasjer i plasstøpt betong. Boligen fremstår som beskjeden og godt tilpasset terrenget fra sjøsiden, men er rommelig og raus i boareal. På toppen av landskapsryggen ligger øverste etasje med oppholdsrom og kjøkken, i tillegg til uteoppholdsarealer.

Regulering i Vollen

Vollen i AskerRegulering av 9 nye boligeiendommer i Vollen. Eiendommen består av to store boligeiendommer er eid av en søskenbarnflokk, men disse ønsker å få realisert arv gjennom regulering til flere boligtomter.Det ca 10 mål store arealet deles inn i 9 rause boligtomter med god utsikt og gode solforhold, med felles adkomstvei, lekeplasser, og renovasjonstorg med postkasser.

Vollen Marina

Vollen i AskerFrost Arkitekter jobber med et bolig-/ næringsprosjekt på Vollen marina i Asker med 9 ny boenheter, næringsarealer, ny kaifront og havnepromenade, oppgradering av sefrak-registrerte bygninger mm. Interiør på den lokale restauranten Vitos.

Logg inn