KOHT Arkitekter AS

KOHT Arkitekter ASGøteborggata 27B0566 Oslo
Telefon: 995 72 832 E-post: office@kohtarkitekter.no Nettside: www.kohtarkitekter.no

FAKTA

Virksomhetstype: Arkitektur Etableringsår: 2016 Antall medarbeidere: 4

Kort om kontoret

KOHT er et ungt arkitektkontor som driver arbeider med arkitektur, design og byplanlegging. Kontoret ble etablert i slutten av 2016, og vant den åpne plan- og designkonkurransen om nytt byintegrert campus for NTNU allerede våren 2017. Kontoret drives av Anders Olivarius Bjørneseth, Jonas Velken Kverneland, Kenneth Larssen Lønning og Christopher Wilkens. I 2017 vant kontoret DOGA-merket nykommer.

Prosjekter

Leangen senterområde

Trondheim/NorgeUtviklingsområdet har et utbyggingspotensial på ca 100 000 m2 BTA, og vil inneholde boliger, kontor, forretning, bevertning, kultur- og idrettsbygg. Området orienteres rundt etableringen av et nytt kollektivknutepunkt bestående av nye Leangen jernbanestasjon, nytt metrobusstopp og supersykkeltrasé. Oppdragsgiver: Frost Eiendom. Type: Oppdrag.

Fysisk plan for byintegrert campus NTNU

Trondheim/NorgeNTNU arrangerte i slutten av 2016 en åpen idé- og plankonkurranse i forbindelse med sitt arbeid med samlokalisering av NTNU sine arealer i Trondheim. KOHT ble etter to runder i konkurransen kåret til vinner, blant 37 innleverte forslag. Konseptet og det planmessige grepet for utbyggingen baserer seg på intensjonen om det samlende campus, med god tilgjengelighet og korte avstander mellom fagmiljøene. Oppdraget resulterte i utarbeiding av fysisk plan. Oppdragsgiver: NTNU. Type: Oppdrag.

Sentrumsutvikling på Kyrksæterøra

Kyrksæterøra/NorgeUtviklingsstrategi og plangrep med fokus på fellesskapsstrukturer og grønn mobilitet. Oppdraget ble utført i samarbeid med Oslo Works, Asplan Viak, Civitas og Rambøll Norge. Oppdragsgiver: Hemne kommune. Type: Parallelloppdrag.

Logg inn