Rallar

RallarKobbes gate 107042 TRONDHEIM
Telefon: 93855213 E-post: thea@rallararkitekter.com Nettside: Kobbes gate 10

FAKTA

Virksomhetstype: Arkitektur Etableringsår: 2017 Antall medarbeidere: 3

Kort om kontoret

Rallar er eit nyoppstarta kontor med røter frå ei rekke fullskala byggeprosjekt i studietida. Kontoret held til i Trondheim, og jobbar med alt frå transformasjon, små sauna-projsekt, større einebustadar, møbeldesign til bruer og vasshopp. Uavhengig prosjekt, søkjer Rallar å vere aktiv i alle delar av prosessen. Frå skisse, prosjektering, produksjon og heilt til bygging av prosjektet. Ein viktig verdi er å skape rasjonell og n&osl...

Prosjekter

Tremenningen: Piren og trappa

Trondheim, NorgeSom eit ledd i revitaliseringa av Nidelva og Kjøpmannsgata utforma Rallar ei trapp og pir ved Kongensgate Allmenning. Medan trappa var organisert som ein tovekers design+build-workshop, blei Piren utelukkande deisgna med parametriske verkty og produsert med CNC-fres. Piren har sidan vorte eit atraktivt byrom for fastbuande og turistar. Prosjektet fekk heidrande omtale i Trondheims Byggeskikkspris 2014.

Rjukan Torgstove

RjukanRjukan Torgstove er ein temporær paviliong på Torget i Rjukan. Eit av formåla med paviliongen var å skape diskusjon om framtidig utforming av Torget. Paviliongen er bygd opp av eit 3D-grid i 3”3 furu-stavar, og med heiltransparent fasade gir det eit variert lysspel gjennom døgnet. Paviliongen blei brukt til mellom anna utstilling, lunch-pauser og torgmarked.

Naustet i Haddal

HaddalNaustet i Haddal er eit enkelt prosjekt som søkte å ta hensyn til vestlandsk byggeskikk samtidig som ein tilførte ein ny og moderne verdi til prosjektet. Vinterstid fungerer prosjektet som eit naust, medan det på sommarstid og båtane er ute, er naustet brukt som ei utestove. For å ikkje vere eit framandelement i strandlinja, men samtidig gi mykje dagslys inn i bygget, blei det utvkla ei robust spilefasade med innslissa plexi-stavar.

Logg inn