Kaleidoscope Nordic AS

Kaleidoscope Nordic ASFridalsvegen 445063 Bergen
Telefon: 93676783 E-post: mail@kaleidoscopenordic.com Nettside: www.kaleidoscopenordic.com

FAKTA

Virksomhetstype: Arkitektur Etableringsår: 2014 Antall medarbeidere: 3

Kort om kontoret

Kaleidoscope er et norsk-finsk arkitektkontor. Våre prosjekter varierer i type og skala fra urbane planprosesser til romlige installasjoner. Vi er medlem av det prisvinnende finske arkitekturkollektivet Uusi Kaupunki, som spesialiserer seg på brukermedvirkning. Vi former omgivelser i samspill med mennesker, natur og teknologi. Kaleidoscope har vunnet Europan 12 og vært hovedutstiller i Oslo Arkitekturtriennale, og stilt ut prosjekter ved nasjonalmuseet i Norge og Finland....

Prosjekter

Kaleidoscope

Dikemark, NorgeVinner av Europan 12. En masterplan for å utvikle og tilpasse det nedlagte sykehusområdet til et levende lokalsentrum med en sterk identitet. Prosjektet ble honorert for en god lesning av landskapet og klare arkitektoniske prinsipper som fremhever de verneverdige omgivelsene, forankret på et strategisk nivå. Kaleidoscope har på oppdrag fra Asker kommune arbeidet videre med en samskapingsprosess som involverer offentlige myndigheter, lokale nøkkelpersoner og innbyggere på Dikemark.

Nye Borgå

Borgå, FinlandEt mulighetsstudie med brukermedvirkning på oppdrag fra Borgå by i Finland. Transformasjon av kvartalsstruktur i bykjernen med fokus på fortetting av byen og et ønske om et mer vitalt sentrum. Prosjektet tilrettelegger for byboliger tilpasset varierte beboergrupper hvor samspill mellom beboere og samspill mellom boligprosjektet og resten av byen vektlegges gjennom gode møteplasser og økt tilgjengelighet.

Siloette

Kristiansand, NorgeEt bidrag til konkurransen om nytt kunstmuseum i Kristiansand. Transformasjon fra kornsilo til kunstmuseum i kombinasjon med kulturskole og offentlige uterom ble presentert som en masterplan på bynivå, og museumsbygningen ble løst på romnivå. Hovedgrepet som foreslås i selve silobygningen er å tilføre en horisontal bygningsdel som forsterker den vertikale strukturen. Den horisontale bygningsdelen omkranser siloen, og gir hele museet en overbygget sone på gateplan.

Logg inn