POCO arkitektur

POCO arkitektur St.Olavs Gate 5 B0165 Oslo
Telefon: 47241865 E-post: hit@pocoarkitektur.no Nettside: pocoarkitektur.no

FAKTA

Virksomhetstype: Arkitektur Etableringsår: 2012 Antall medarbeidere: 1

Kort om kontoret

Kontoret samarbeider med andre kontorer innenfor småhusbebyggelse. Fokuset er innenfor klimavennlige teknikker og kompakte brukervennlige løsninger som utfordrer tidsånden mot et lengre livsløp. Arkitekturen blander hverdagslivets funksjoner med lys og materialitet formet for å kunne fortelle en historie utover den smale vei av daglige utfordringer.

Prosjekter

Huset i henget

OsloHuset vender nord i et bratt terreng og sitter inn i haugen der deler strekker seg vertikalt mot sør. Dette er en tomannsbolig som har endret utsikt til innsikt. Trapperommene blir sosiale soner og en del av tilværelsen. Lyset kommer fra oven, direkte og indirekte.

Knekken

OsloTo tomannsboliger formet som sammensatting av 6 småhus rundt et tun. Brytningspunktene i hjørnene mellom volumene åpner for lufting og et skift i bruk av rommene. Plassering gir alle de 4 enhetene ulike siktlinjer, og samlingen rundt et tun gir god beskyttelse mot støyforurensning

Lysboks

BærumTilbygg til enebolig. Rommene i nord i kjeller åpner seg med dyp lysgrav, og i etasjen over en beskyttet fasade mot nord gir en hulefølesle som åpner seg mot sør og ildsted. Fasaden er dekket med spor i betong som en abstraksjon av husets struktur, og beveger seg i takt med sirkulering mellom nord og øst fasade.

Logg inn