Framlab

FramlabRustene 305460 Husnes
Telefon: 90956243 E-post: hello@framlab.com Nettside: framlab.com

FAKTA

Virksomhetstype: Arkitektur Etableringsår: 2018 Antall medarbeidere: 1

Kort om kontoret

Framlab er et design- og arkitektkontor med base i Norge og New York. Kontoret er en forskningsbasert praksis, og opererer i grensesnittet mellom arkitektur, produktdesign og urbanisme. Dette tillater undersøkelse av- og respons til komplekse sosiale-, miljømessige-, og økonomiske problemområder. Kontorets grunntanker er teknologi, empati og optimisme.

Prosjekter

Shelter with Dignity

New York City, USAShelter with Dignity er et prosjekt som utforsker bruk av ledige bygningsfasader i urbane strøk til å feste modulære, kostnadseffektive mikro-leiligheter for hjemløse, ved hjelp av spesialtilpasset stilaskonstruksjon. Rom-modulene er 3D-printet av resirkulert plast, og skaper individuelle overnattingsrom, sanitærfasiliteter, og samlingssteder for vanskeligstilte personer.

Glasir

Brooklyn, USAGlasir er et modulært system av aeroponiske drivhus enheter. Denne teknologien tillater dyrking av frukt og grønnsaker på 10% av arealet-, og med 10% av vannforbruket til tradisjonell jordbruk. Ved hjelp av integrert solcellepaneler og magasinering av nedbørsvann kan konstruksjonen operere som en selvforsynt, lokal produsent av grønnsaker - samt være et samlingspunkt for lokalmiljøet.

Plug & Dwell

-Plug & Dwell er et modulært interiør system som tillater “hjemmet” å flytte med- og tilpasse seg behovene til beboeren.

Logg inn