Bygningsvernhuset AS

Bygningsvernhuset ASParkvegen 112634 Fåvang
Telefon: 98032174 E-post: ingebjorg@bygningsvernhuset.no Nettside: bygningsvernhuset.no

FAKTA

Virksomhetstype: Sammensatt Etableringsår: 2017 Antall medarbeidere: 1

Kort om kontoret

Bygningsvernhuset er meg, Ingebjørg Øveraasen, som er arkitekt (NTNU) og kulturminnerådgiver, og tilbyr tjenester relatert til verneverdige bygninger. Jeg bidrar til å se verdier i materialer, teknikker og bygningens historie, samt brukspotensialet. Firmaet har både offentlige og private oppdragsgivere, og tilbyr tjenester som: tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner, bygningsdokumentasjon, mulighetsstudier, forvaltningsplaner, vernevurderinger, konsekvensanal...

Prosjekter

Tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner Nittedal og Hakadal kirker

NittedalPå oppdrag for Nittedal kirkelige fellesråd utførte jeg bygningstekniske tilstandsanalyser på kirkene i Nittedal og Hakadal. Rambøll ble leid inn som underleverandør for tilstandsanalyser av teknisk anlegg. I tillegg til tilstandsrapportene, leverte vi i samarbeid en langsiktig vedlikeholdsplan for kirkene, med kostnadsoverslag.

Utredning i forbindelse med flytting av vernverdig hus

OsloOslo kommune, Bymiljøetaten, hadde i forbindelse med utbyggingen av Bryn kolletivknutepunkt behov for å få utredet mulighetene for å flytte en verneverdig bygning, som alternativ til riving. I tillegg til tilstandsanalyse, utredet jeg alternativer for ulike metoder for flytting, med anbefalinger for hvordan kulturminneverdiene best kunne ivaretas.

Murbyen Oslos konsulenttjeneste

OsloOslos murgårder er unike i europeisk sammenheng, både fordi det er så mange av dem og men også fordi de er relativt godt bevart. En har lenge sett et behov for bedre ivaretakelse av denne bygningsmassen, og Murbyen Oslo er derfor etablert som et bygningsvernsenter i hovedstaden, med spisskompetanse på Oslos verneverdige murgårdsbebyggelse. Jeg bistår i Murbyen Oslos konsultenttjeneste, som er sentral i å hjelpe og formidle kunnskap til eierne.

Logg inn