Proper Consult AS

Proper Consult ASHoltet 451368 Stabekk
Telefon: 45257575 E-post: erik@properconsult.no Nettside: www.properconsult.no

FAKTA

Virksomhetstype: Arkitektur, Sammensatt Etableringsår: 2017 Antall medarbeidere: 3

Kort om kontoret

Proper Consult AS ble etablert våren 2017. ​ Våre ansatte har samlet mer enn 30 års erfaring fra ulike deler av norsk eiendomsbransje. ​ Med bakgrunn fra blant annet Plan- og bygningsetaten, som prosjektledere innen eiendomsutvikling og fra flere arkitekt- og eiendomsmeglerkontorer, så er vi godt skikket til å levere. ​ Vi har sentral godkjenning for prosjekterings- og søkerrollen, tiltaksklasse 2. ​ Vår visjon er enkel: Vi...

Prosjekter

Gamle Riksvei 66,3057 Solbergelva

Nedre Eiker kommune/NorgeProsjektet innebærer deling av eksisterende eiendom til 3 separate tomter, ombygging av eksisterende Sefrak–registrert bebyggelse inkl. riving av deler av denne, samt nybygg 2 stk boliger med integrert carport. Det ble gitt dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen samt veglovens §29 vedr. avstand til midt av vei.

Kjøyaveien 21, 3474 Åros

Røyken kommune/NorgeGodkjent delingssøknad og søknad om nybygg av 2 stk tomannsboliger med carporter/ terrengendringer. Søknaden inkluderer dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende takutforming.

Åstadveien 21, Billingstad

Asker kommune/NorgeNybygg enebolig med utleiedel og garasje. Godkjent søknad med dispensasjon fra reguleringsbestemmelser vedrørende tillatt takvinkel og maks tillatt gesimshøyde.

Logg inn