Etyde

EtydeMellomila 567018 Trondheim
Telefon: 45210527 E-post: hei@etydearkitekter.no Nettside: etydearkitekter.no

FAKTA

Virksomhetstype: Arkitektur Etableringsår: 2020 Antall medarbeidere: 2

Kort om kontoret

Etyde er et lite arkitektkontor med stor kapasitet. Vi engasjerer oss i alle typer prosjekter, med høy motivasjon, store ambisjoner og ungdommelig iver. Vi interesserer oss for sammenhengen mellom arkitektur, urbanisme og landskap, og spennet fra helhet til detalj. Med utdannelse og arbeidserfaring fra Frankrike, Italia, Danmark og Sveits, og en lidenskap for Trondheim og Norge, kombinerer vi internasjonale impulser med lokal forankring. I 2021 vant vi DOGA-merket Nykommer.

Prosjekter

Hytte Storsnasen

Åre, SverigeOppgradering av en type-hytte fra 70-tallet, med ombygging og nytt tilbygg. En gjennomtenkt plassering av nytt anneks og utstyrsbod gir en bedre utnyttelse av tomtens kvaliteter. Ved å gjenbruke store deler av den eksisterende konstruksjonen, blir prosjektet mer bærekraftig, både økonomisk og miljømessig.

Sammensveiset

Trondheim, NorgeEn alternativ utvikling av det bynære industriområdet Sluppen. Prosjektet tar utgangspunkt i spørsmålet om industri kan bli en del av bylivet, og berører flere samfunnsrelevant og viktige spørsmål om postindustrielle forhold, kulturminner og «mixed-use» boligmiljøer. Vinner, DOGA-merket Nykommer 2021 Finalist, Aspelin Ramm-prisen 2020 Presentert på Oslo Urban Arena

Atelierfellesskap

Trondheim, NorgeForprosjekt for ombygging av et tidligere bilverksted til atelier for 14 kunstnere. De fleksible lokalene tåler ulike typer kunstproduksjon, og fungerer både til individuelt arbeid (hverdag) og når de åpnes opp for utenforstående (fest).

Logg inn