Flere søkemuligheter

Arealeffektiv hytte i tre

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 07.12.2018

Woody 35 er den første prototypen i et arkitekttegnet hyttekonsept som består av en liten familiehytte på 35 m2. Et arealeffektiv hytte gir små naturinngrep, færre byggematerialer og et mindre volum å varme opp.

Korte fakta

  • Arkitekt: Woody35 AS
  • Prosjektperiode: 2003 - 2004
  • Arealforbruk: 35 m2 (oppvarmet BRA)
    Hytte for 2-6 personer

Prosjektbeskrivelse

Arkitektens intensjon har vært å vekke interesse og forståelse for at arkitekter kan jobbe arealeffektivt uten at det går på bekostning av den romlige kvaliteten - noe som er et viktig bidrag når vi snakker om arkitektur og miljøvennlige løsninger. Den norske hytten brukes gjennomsnittlig 17 dager i året - og gjennomsnittsarealet øker 2m2 i året til dagens gjennomsnittsstørrelse på 87m2. Kommunene tillater ofte hytter på opptil 120m2 og legger tilrette for stadig større hytteutbygginger. Woody35 ønsker å fremme en holdningsendring og sette fokus på det å bygge mindre og bedre.

God høyde i stueareal muliggjorde ønsket om hems over soverom. Ved bruk av skyvedører er det lagt vekt på at hytten oppfattes som et rom, underdelt i de ulike funksjoner kjøkken/spiseplass/stue med peis/soverom og hems. Funksjonene flyter over i hverandre og gir en kompakt løsning. Dusj og do ligger i uthusfunksjoner, som nåes utenfra.

Fra enkelthytte til industrielt massivtrekonsept

Hyttekonseptet Woody35 startet som en hytte tegnet for en byggmester I Drøbak. Utgangpunktet var da en knapp tomt, der byggherren ønsket smarte løsninger og god arkitektur. Arkitekten tok utgangspunkt i byggmestervennlige detaljer og velutprøvde løsninger som var testet ut i større hytter. Disse ble deretter komprimert ned til en hytte med et fotavrykk på 35m2.

Det er foreløpig bygget 3 hytter av Woody35 (Drøbak, Bergen og Bamble) og 2 til kommer opp i Voss kommune i løpet av våren 2014. Disse er bygget i bindingsverk av entreprenør etter arkitekttegninger.

Det planlegges innen kort tid å produsere hytten industrielt i massivtre. Målet er å finne frem til en rasjonell og effektiv produksjon som ivaretar den arkitektoniske kvaliteten og som skal være klar for salg til sommeren 2014. Industriell produksjon vil gi en gunstigere kvadratmeterpris og muligjøre at flere har råd til en arkitekttegnet gjennomdetaljert hytte.

Massivtreproduksjonen i Norge er helt i begynnerfasen. Byggmestere og byggeindustrien i Norge er lite kjent med materiale og ideen er at Woody35 kan være et arkitektonisk produkt som kan bringe massivtre inn mot et større marked. Massivtre er en videreføring av tømmerhustradisjon og egner seg godt i robuste hytter i norsk natur.

Når hyttene skal bygges i massivtre, vil innvendig overflater komme ferdig. Isolasjon vil være trefiber. Kledning vil fortsatt være vedlikeholdsfri tre. Tak i sink.

Økonomi

Hyttene er hittil solgt i to varianter, en med innvendig bad og en med utvendig dusj/do. Prisen på hyttene har variert fra 850 000 eks.mva fra husbyggerfabrikk i Østlandsområdet til 1 million eks.mva fra entreprenør i Bergen (til ferdig fundament).

Tall knyttet til Woody35 i massivtre vil være klare først til sommeren 2014. Det er en ambisjon å få prisen ned når den serieproduseres.

Stedstilpasning

Woody har et lite footprint og kan plasseres skånsomt i naturen uten at det sprenges eller foretas større terrenginngrep.

Konstruksjon og materialbruk

Woody35 har vedlikeholdsfrie materialer i tre både innvendig(bjerkefinerplater) og utvendig (holdbar furu). Taket er i holdbar sink.

Woody35 i bindingsverk er bygget med 150cm isolasjon i vegg og 200cm i tak, innvendig kledd med bjerkefiner, utvendig med malmfuru. Tak i holdbar sink.

Energi

Hytten har et areal som er langt mindre enn den gjennomsnittlige hytten som bygge i Norge i dag, noe som medfører et betrakelig mindre areal å varme opp. Avtrapping av takhøyder gir dessuten et enda mindre volum å varme opp

Ved at taket er lavere i inngangsone og kjøkken mot syd, skapes fordeler mht til solvarmen. Når solen er på sitt varmeste og høyeste på sommeren, virker det lavere partiet som en solbrem mot syd og forhindrer at hytten blir for varm å oppholde seg i. Når solen derimot står lavt, tas solvarmen imot gjennom de store glass-skyvedørene.

Hytten er levert uten innlagt vann og kan dermed stå uten oppvarming når den ikke er i bruk. Den kan varmes opp med ved når den brukes.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 35 m2 (oppvarmet BRA)
Hytte for 2-6 personer
Bruttoareal (BTA): 39 m²
Bruksareal (BRA): 35 m²
Oppvarmet bruksareal: 35 m²
Glassandel av bruksareal: 13,67 %
Kompakthetsfaktor: 1,225m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energikilder: Lukket vedovn o.l., Elektriske panelovner o.l.

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 800 000 NOK i 2004 (eks.tomt)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Kroklia
Sted/bydel: Søndre Ekeberg
Kommune: Frogn
Prosjektperiode: 2003 - 2004
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Hytte/Fritidsbolig
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Hakon Wester
Arkitekt: Woody35 AS
Hovedentreprenør: Mester Wester AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund. Dette prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge / Trebasert Innovasjonsprogram.