Workshop: Kommuneplanens arealdel 2016

Tekst Christopher Byrne Sist oppdatert 23.11.2017
BAF inviterer i samarbeid med byarkitekten til workshop for utarbeidelse av høringsuttalelser til Kommuneplanens arealdel 2016 (KPA2016).

Workshopen vil avholdes på Zinken Hopp på Litteraturhuset mandag den 11. desember fra kl. 19.00-21.00. Vi har fått med oss Design Region Bergen til å lede arbeidet vårt med høringsuttalelsen. Alle oppmøtte BAF-medlemmer, vil i etterkant av workshopen få redigeringsrettigheter til høringsuttalelsen som blir utformet i fellesskap under workshopen.

 

Målet med workshopen er å legge til rette for at arkitektfaget ved BAF sine medlemmer, kan ha en tydelig og sterk felles stemme i debatten om utforming av ny KPA for Bergen.

Styret i BAF vil i etterkant av workshopen sende høringsuttalelsen på vegne av BAF til Bergen kommune v/kommuneplanavdelingen. Byarkitekten vil utarbeide en separat høringsuttalelse på vegne av egen etat.

 

Vi tar imot skriftlige henvendelser og påmelding til workshopen på mail, info@bergenarkitektforening.no , frem t.o.m.fredag 8. desember 2017.

 

For å legge et godt grunnlag for workshopen, ønsker vi også å få tilsendt skriftlige innspill til høringsuttalelsen i forkant av møtet. Hva ønsker du som medlem at BAF skal vektlegge i sin høringsuttalelse? Det er fritt å sende innspill selv om man ikke har anledning til å delta på selve workshopen.

 

Vi viser til målsetninger i kommuneplanens vedtatte samfunnsdel, og til https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2016 for informasjon om forslaget til ny KPA.

 

Med vennlig hilsen

Styret i BAF og byarkitekten