Workshop om utbyggingen av jernbanestasjonen

  Sist oppdatert 21.06.2018

Stavangers politikere har utfordret SAF til å komme med innspill til hvordan det er mulig å bygge 45.000 m2 på jernbanestasjonen på en måte som tar større hensyn til byen enn forslaget til sentrumsplanen gjør i dag. Bli med på workshop for et konkret forslag til en bymessig struktur på en av byens aller mest attraktive tomter. Vi møtes i ventehallen på stasjonen for en kort prat. Etter en times skissering på valgfri måte, legger vi fram ideer for hverandre samme sted. I etterkant blir det jobbet fram en modell for en utbygging av stasjonen som forslag fra arkitektforeningen. 

 

Trykk på link for å laste ned.