Flere søkemuligheter

Skole og barnehage som første trinn i en av Norges første ZEN-bydeler

  Sist oppdatert 06.01.2020

Elverum kommune gjennomfører utvikling av en ny bydel med ca. 1000 boliger. Dette skal være en ZEN- bydel (zero emission neighbourhood), som en av de første i Norge. Skole, idrettshall og barnehage er det sentrale fellesarealet i den nye bydelen, og det første som er bygget, som en generator for utviklingen av Ydalir.

Korte fakta

  • Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
  • Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
  • Prosjektperiode: 2017 - 2019
  • Arealforbruk: 6350kvm (oppvarmet BRA) fordelt på 120 barnehageplasser, 350 elever
  • Miljøambisjon: BREEAM Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Som en del av en ZEN-bydel, er Ydalir skole og barnehage bygget med målsetning om et minimalt karbonavtrykk, og prosjektet ble tildelt 5 mill av Miljøverndirektoratet i klimasatsmidler. Skolen og barnehagen er bygget i massivtre, og for å utnytte fordelene med industrialisering, bl.a. for å øke nøyaktighet og forkorte byggetid, er alle fasadeelementer prefabrikert på fabrikk.  Prosjektet er BREEAM-sertifisert med karakter Very Good, og det er laget løsninger for å utnytte treets egenskaper på best mulig måte.

Ydalir skole og barnehage er bygget på et stort og bart grustak med et naturlig nivåsprang på midte av tomten. Denne «terrengryggen» har skolen lagt seg inntil og brukt som en måte å organisere skolen, med småtrinnet i 2 etasje med direkte utgang til øverste terrengplatå og de stor barna nede ut mot idrettsplass og høyere inne- og uterom. Skole og barnehagen har prioritert å underdele byggene slik at mindre grupper kan ha egne og mere lokale innganger for å styrke tilhørigheten og skape mer intimitet. Romforløpene er varierte, både i høyde og bredde, og det er forsøkt å tilføre lekenhet i barnas omgivelser. Mys dagslys, luft (romhøyde) og naturlige materialer har skapt en helhet vi mener er et godt sted å være for barna.

Ydalir vil med sine mange funksjoner blir et naturlig møtested og samlingspunkt for det nye området. Skolen, idrettshallen (og til dels barnehagen) vil være i bruk i store deler av døgnet, generere mye aktivitet med et stort spekter av muligheter; for alt fra matlaging til øvingslokaler, for sang og musikk, samt forskjellige lag og foreningers aktiviteter. Med god bruk av lokalene og uteområdene vil skolen kunne bidra til sosial bærekraft for bydelen ved å generere et variert tilbud og legge til rette for integrering.

Prosess

Gjennom godt samspill og samarbeid med entreprenør og prosjekterende i konkurransefasen (pris- og kompetanse) vant vi oppdraget. Prosjektet er gjennomført som samspillsentreprise med kort prosjekterings- og gjennomføringstid. Å få til et godt resultat på den korte tiden, både funksjonelt, arkitektonisk og som Breeam-prosjekt, har forutsatt svært intens prosess med tett samarbeid mellom alle parter i alle faser. Bygging i prefabrikkerte elementer forutsetter ekstra kontroll på alle detaljer og gjennomføringen og svært mye koordinering som ARK har tatt mye ansvar for. Dette har vært svært krevende, men vi har lykkes.

Økonomi

Prosjektet hadde en målpris rundt 225 mill. Målpris er innfridd.
Prosjektet har mottatt tippemidler i forbindelse med idrettshall og utomhusanlegg. Rundt 11 mill.

Erfaringer

Dette er et prosjekt som har vært gjennomført på rekordtid med mange og høye ambisjoner. Dette krever en ekstremt stram prosjektstyring og transparens mellom alle faggrupper for at skal fungere. Noen deler av prosjektets arkitektoniske finesse, slik som gulvlister og vinduslister, sedum på tak og andre ønsker om utførelse, har derfor ikke blitt realisert. Tross dette, og alt i alt, har det blitt et vellykket og fint prosjekt som brukerne er veldig fornøyde med.

Konstruksjon og materialbruk

Byggene er gjennomført i massivtre, både i bærende konstruksjon, i yttervegg, i dekker og med eksponerte overflater for godt innemiljø. Det er jobbet tett med massivtre-leverandør og deres ingeniører for å effektivisere både produksjonstid og byggetid. Det var minimalt med feil på byggeplass. Ytterveggene ble komplimentert med fasadeelementer, hvor alt kom ferdig. Dette forminsket også tiden på byggeplass.

Klimatilpasning

Prosjektet er utført som BREEAM Very good og skolen oppnår passivhusstandard.

Areal og transport

Prosjektet er plassert i det som skal bli et nytt nabolag – Ydalir. Ydalir skal bli et ZEN områder, Zero Emission Neighbourhood. Dette innebærer at det ikke blir biltrafikk i området, men at det bygges parkeringsbygg i randsonen. Det legges opp til lett tilkomst til kollektivtrafikk og gode sykkel- og gangforbindelser.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 6350kvm (oppvarmet BRA) fordelt på 120 barnehageplasser, 350 elever
Bruttoareal (BTA): 8469 m²
Bruksareal (BRA): 6500 m²
Oppvarmet bruksareal: 6350 m²
Antall beboere/brukere: 470

ENERGI

Energikilder: Fjernvarme/nærvarmeanlegg

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

NS 3031 : 2014

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 13,7 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 10,5 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10,1 kWh/m²/år
Vifter: 12,8 kWh/m²/år
Pumper: 1,4 kWh/m²/år
Belysning: 9,9 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 13,3 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,08 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,08 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,13 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1000 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 50 m
Parkeringsplasser: 0,5 (pr. 1000 m²)
0,1 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Granittgata 2 - 4
Sted/bydel: Hedmark
Kommune: Elverum
Prosjektperiode: 2017 - 2019
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg , Barnehager
Forskriftsnivå: TEK 17
Bygningskategori (TEK): Skolebygning , Barnehage
Miljøambisjon: BREEAM Very Good , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: BREEAM-NOR piloter
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Entrepriseform: Levetids-/samspillsentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Elverum kommune
Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
Prosjektledelse (PL): Betonmast Hæhre Innlandet
Miljørådgiver: Sweco Norge AS
Rådgivere: Sweco Norge AS (RIB) | Exigo AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIE) | Sweco Norge AS (RIBfy) | Sweco Norge AS (RIBr) | Sweco Norge AS (RIA)
Hovedentreprenør: Betonmast Hæhre Innlandet
Byggeledelse: Betonmast Hæhre Innlandet
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.