Rapport
Ydalir skole og barnehage

Skole og barnehage som første trinn i en av Norges første ZEN-bydeler
Elverum kommune gjennomfører utvikling av en ny bydel med ca. 1000 boliger. Dette skal være en ZEN- bydel (zero emission neighbourhood), som en av de første i Norge. Skole, idrettshall og barnehage er det sentrale fellesarealet i den nye bydelen, og det første som er bygget, som en generator for utviklingen av Ydalir.
Prosjektopplysninger
Adresse: Granittgata 2 - 4
Lokalisering: Hedmark
Kommune: Elverum
Ferdigstilt: 2019
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg, Barnehager
Konkurranseform: Begrenset anbudskonkurranse
Entrepriseform: Levetids-/samspillsentreprise
Miljøstandard: BREEAM Very Good, Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: BREEAM-NOR piloter
Byggherre: Elverum kommune
Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo Landskapsarkitekter
Prosjektledelse (PL): Betonmast Hæhre Innlandet
Miljørådgiver: Sweco Norge AS
Rådgivende: Sweco Norge AS (RIB) | Exigo AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIE)
Hovedentreprenør: Betonmast Hæhre Innlandet
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Som en del av en ZEN-bydel, er Ydalir skole og barnehage bygget med målsetning om et minimalt karbonavtrykk, og prosjektet ble tildelt 5 mill av Miljøverndirektoratet i klimasatsmidler. Skolen og barnehagen er bygget i massivtre, og for å utnytte fordelene med industrialisering, bl.a. for å øke nøyaktighet og forkorte byggetid, er alle fasadeelementer prefabrikert på fabrikk.  Prosjektet er BREEAM-sertifisert med karakter Very Good, og det er laget løsninger for å utnytte treets egenskaper på best mulig måte.

Ydalir skole og barnehage er bygget på et stort og bart grustak med et naturlig nivåsprang på midte av tomten. Denne «terrengryggen» har skolen lagt seg inntil og brukt som en måte å organisere skolen, med småtrinnet i 2 etasje med direkte utgang til øverste terrengplatå og de stor barna nede ut mot idrettsplass og høyere inne- og uterom. Skole og barnehagen har prioritert å underdele byggene slik at mindre grupper kan ha egne og mere lokale innganger for å styrke tilhørigheten og skape mer intimitet. Romforløpene er varierte, både i høyde og bredde, og det er forsøkt å tilføre lekenhet i barnas omgivelser. Mys dagslys, luft (romhøyde) og naturlige materialer har skapt en helhet vi mener er et godt sted å være for barna.

Ydalir vil med sine mange funksjoner blir et naturlig møtested og samlingspunkt for det nye området. Skolen, idrettshallen (og til dels barnehagen) vil være i bruk i store deler av døgnet, generere mye aktivitet med et stort spekter av muligheter; for alt fra matlaging til øvingslokaler, for sang og musikk, samt forskjellige lag og foreningers aktiviteter. Med god bruk av lokalene og uteområdene vil skolen kunne bidra til sosial bærekraft for bydelen ved å generere et variert tilbud og legge til rette for integrering.

Prosess

Gjennom godt samspill og samarbeid med entreprenør og prosjekterende i konkurransefasen (pris- og kompetanse) vant vi oppdraget. Prosjektet er gjennomført som samspillsentreprise med kort prosjekterings- og gjennomføringstid. Å få til et godt resultat på den korte tiden, både funksjonelt, arkitektonisk og som Breeam-prosjekt, har forutsatt svært intens prosess med tett samarbeid mellom alle parter i alle faser. Bygging i prefabrikkerte elementer forutsetter ekstra kontroll på alle detaljer og gjennomføringen og svært mye koordinering som ARK har tatt mye ansvar for. Dette har vært svært krevende, men vi har lykkes.

Økonomi

Prosjektet hadde en målpris rundt 225 mill. Målpris er innfridd.
Prosjektet har mottatt tippemidler i forbindelse med idrettshall og utomhusanlegg. Rundt 11 mill.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

6350kvm (oppvarmet BRA) fordelt på 120 barnehageplasser, 350 elever
Areal BTA 8469 m2
Areal BRA 6500 m2
Oppvarmet areal BRA 6350 m2
Antall beboere/brukere 470

ENERGI

Energikilder: Fjernvarme/nærvarmeanlegg

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 13,7 kWh/m2/år
Ventilasjonsvarme: 10,5 kWh/m2/år
Varmtvann: 10,1 kWh/m2/år
Viftedrift: 12,8 kWh/m2/år
Pumpedrift: 1,4 kWh/m2/år
Belysning: 9,9 kWh/m2/år
Teknisk utstyr: 13,3 kWh/m2/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,08 snittverdi
U-verdi gulv: 0,08 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,13 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 0,8 snittverdi

TRANSPORT

Avstand til sentrum 1000 m
Nærmeste høyfr. koll.knutepkt: 50 m
Parkeringsplasser: 0,5 (pr. 1000 m2)
0,1 (pr. boenhet/arb.plass)
Miljøtiltak

Konstruksjon og materialbruk

Byggene er gjennomført i massivtre, både i bærende konstruksjon, i yttervegg, i dekker og med eksponerte overflater for godt innemiljø. Det er jobbet tett med massivtre-leverandør og deres ingeniører for å effektivisere både produksjonstid og byggetid. Det var minimalt med feil på byggeplass. Ytterveggene ble komplimentert med fasadeelementer, hvor alt kom ferdig. Dette forminsket også tiden på byggeplass.

Klimatilpasning

Prosjektet er utført som BREEAM Very good og skolen oppnår passivhusstandard.

Areal og transport

Prosjektet er plassert i det som skal bli et nytt nabolag – Ydalir. Ydalir skal bli et ZEN områder, Zero Emission Neighbourhood. Dette innebærer at det ikke blir biltrafikk i området, men at det bygges parkeringsbygg i randsonen. Det legges opp til lett tilkomst til kollektivtrafikk og gode sykkel- og gangforbindelser.

Erfaringer

Dette er et prosjekt som har vært gjennomført på rekordtid med mange og høye ambisjoner. Dette krever en ekstremt stram prosjektstyring og transparens mellom alle faggrupper for at skal fungere. Noen deler av prosjektets arkitektoniske finesse, slik som gulvlister og vinduslister, sedum på tak og andre ønsker om utførelse, har derfor ikke blitt realisert. Tross dette, og alt i alt, har det blitt et vellykket og fint prosjekt som brukerne er veldig fornøyde med.

Tegninger
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur
Arkitekt: Ola Roald Arkitektur