Flere søkemuligheter

Et miljøfyrtårn av en enebolig for demonstrering og undervisning.

Published by: Eline Moe Eidvin/Geirmund Barsnes Last updated 29.02.2016

ZEB er et samarbeid mellom flere offentlige og private aktører, med mål om å skape nullutslippsbygg. Snøhetta har tegnet huset og er også en av ZEB-partnerne. I tillegg til de målbare verdiene som ZEB-premissene representerer, har Snøhetta samtidig fokusert på de mindre målbare verdiene - det å skape et godt hjem.

Short facts

  • Architect: Snøhetta as
  • Interior designer: Snøhetta as
  • Landscapearchitect: Snøhetta as
  • Project duration: 2013 - 2014
  • Area: 202 m2 (oppvarmet BRA)
  • Environmental goal: Energy label A (Dark green) , Plus energy building , BREEAM Outstanding

Prosjektbeskrivelse

ZEB står for ”Zero Emission Buildings” og målsetningen er å skape bygg som produserer fornybar energi som kompenserer for bygningens utslipp av drivhusgasser gjennom byggets levetid. Det finnes ulike nivå for ZEB-bygg avhengig av hvor mange faser av byggets levetid som regnes med. Dette prosjektet har hatt som mål å nå ZEB-OM, som innebærer at byggets skal kompensere for produksjon og drift av byggets komponenter.

ZEB pluss hus i Larvik er et samarbeid mellom Snøhetta, SINTEF, Brødrene Dahl (som også er partnere i ZEB) og Optimera. Huset er utformet som en enebolig, men skal i første omgang brukes til å demonstrere og undervise i hvordan man kan bygge plusshus med integrerte bærekraftige løsninger.

Optimera og Brødrene Dahl har i samarbeid utviklet og definert Multikomfort, for å øke kunnskapen om fremtidens energiteknologi, byggesystemer og materialer, og for å forenkle valg av løsninger og produkter for boligeier, bygg og VVS.

Multikomfort-standarden er utviklet av Optimera og Brødrene Dahl og har vært et premiss for utviklingen av huset. Den omfatter energiforbruk, tetthet, komfort, inneklima, akustikk og dagslys og overgår kravene i TEK10. Multikomfort er morgendagens løsning basert på dagens innovative tekniske muligheter. Målsetningen er å øke kunnskapen om fremtidens energiteknologi, byggesystemer og materialer, og forenkle valg av løsninger og produkter for boligeier, bygg og VVS.

For å oppnå nullutslipp fra både drift og materialer er det i tillegg til passive energibesparende tiltak, brukt lite energikrevende materialer, resirkulerte materialer og energieffektive tekniske løsninger. Energiproduksjonen for å balansere forbruket og utslippene, er basert på elproduksjon fra bygningsintegrerte solceller. Et utendørs basseng er varmet opp av solfangere.

Prosess

ZEB-OM-målsettingen krever omfattende og integrerte prosjekteringsprosesser fra første dag frem til ferdig bygg. For å sikre målsettingen fikk prosjektet en vesentlig prosjekteringstyngde tidlig i prosessen.

Materialmengder er levert fra BIM modellen til SINTEF, som kalkulerer husets energioverskudd eller egenenergi, også kalt ”embodied energy”. Det er brukt EPD (European Product Declaration / LCA (Life cycle assessment) som underlag for materialene som er brukt. Resultatene er dermed ZEB validert og gir informasjon om eventuelt PV-areal (areal solceller) som behøves for å nullstille utslipp. Utslipp fra PV-paneler utgjør den største materialbelastningen i forhold til CO2. Optimalisering av PV-areal er derfor et meget viktig moment i realisering av ZEB-målsetting.

Deler av informasjonsinnhenting fra materialer ble delegert ut til Optimera og Brødrene Dahl. Etterspørsel av EPD og LCA fra leverandør til produsent, har en vesentlig smitteeffekt langs ”leverandørkjeden”. En viktig forutsetning har vært at prosjektet skulle kunne realiseres ved hjelp av hyllevarer.

Diverse digitale verktøy er brukt for å beregne dagslysfaktor, etterklang og PV-effektivitet, samt SIMIEN-beregninger for å sikre passivhus-standarden, denne utført av SINTEF Byggforsk hos Brødrene Dahl.

Dokumentasjon av husets ”embodied energy” veiet opp mot Multikomfort- og passiv hus standarder, samt tilgjengelig areal for energiproduksjon, utgjorde sammen en relativt komplisert prosjekteringssyklus.

Økonomi/merkostnader og finansering

Foreløpige tall fra Optimera viser en forespeilet 21% kostnadsøkning mot TEK10 standarden. Dette er ikke avbalansert med eventuelle besparelser ved egen energiproduksjon, heller ikke besparelser ved bruk av elbil. Sett i et større perspektiv blir derfor de reelle kostnadene lavere enn de foreløpige tallene.

Erfaringer

Passivhus-standarden setter minimumskravet til energiforbruk, isolasjon og lufttetthet. Ved hjelp av sammenstilling av disse faktorene langs en integrert designprosess, med energirådgiver og real-time modellering, har man kunnet gi 36% gulv areal i lysåpninger og likevel oppnå passivhuskravet, samt et målt lufttetthet på 0,3.

Målsetting om bruk av kun mekaniske innfestninger bød på noen utfordringer.
FCC-dokumentert parkett leveres med ekstremt giftig lim som standard.
Integrerte prosesser med håndverkere og konsulenter gjorde alle mer oppmerksom på å finne gode løsninger.

Videre utvikling av integrerte ”embodied energy”-verktøy i BIM-tegneprogrammer vil kunne gi en mer smidig og oversiktlig prosess for arkitekter. Satsing i dette område er et av de største anbefalinger arkitekten kan gi.

AREA AND VOLUME

Area: 202 m2 (oppvarmet BRA)
Net internal area 202 m²
Heated area: 202 m²
Glass/floor area ratio: 29 %

ENERGY

Energy label: A (Dark green)
Energy consumption: Netto energibehov: 88 kWh/m2 år. Levert energi: 35 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energy sources: Solceller - elektrisitet, Solfanger - termisk
Estimated net energy:
88 kWh/m²/year (passive house)
Estimated energy delivered:
35 kWh/m²/year (passive house)

DYNAMIC ENERGY SIMULATION

ENERGY BUDGET

Room heating: 22,5 kWh/m²/year
Ventilation heating: 2,5 kWh/m²/year
Domestic hot water: 29,8 kWh/m²/year
Fans: 3,8 kWh/m²/year
Lighting: 11,4 kWh/m²/year
Technical equipment: 17,5 kWh/m²/year
DELIVERED ENERGY
Direct electricity: 28,3 kWh/m²/year
Electricity for heatpumps: 4,4 kWh/m²/year
Electricity for solar systems: 0,7 kWh/m²/year
Other energy sources: 1,3 kWh/m²/year

BUILDING TECHNICAL

U-value roof: 0,08 (W/m²K)
U-value floor: 0,08 (W/m²K)
U-value wall: 0,1 (W/m²K)
U-value windows/doors: 0,75 (W/m²K)
Cold-bridge: 0,03 (W/m²K)
Measured Air Tightness: 0,3 (n50) [1/h]
Specific Fanpower: 1,3 kW/(m3/s)
Heat recovery efficiency: 87 %

TRANSPORT

Distance to city center: 10000 m
Distance to collective point: 10000 m

PROJECT DETAILS

Street address: Ringdalveien, 3270 Larvik
Place: Ringdalskogen
Municipality: Larvik
Project duration: 2013 - 2014
Status: Completed
Project type: New building / addition , Reuse / rehabilitation / transformation
Building type (function): Detached home / townhouse
Building code: TEK-10
Building category (building code): Individual house
Environmental goal: Plus energy building , BREEAM Outstanding
Case study project program: ZEB

PROJECT TEAM

Developer / client: Optimera AS
Architect: Snøhetta as
Landscapearchitect: Snøhetta as
Interior designer: Snøhetta as
Main contractor: Brødrene Dahl AS
Drawings may contain errors and may not be in accordance with local law or building code. Drawings are copyrighted and for inspiration purposes only. National Association of Norwegian Architects is not responsible for any damage og loss caused by the any type of use of drawings available online.