ZEB - PROSJEKTER

Visund - nytt administrasjonsbygg for FLO

Det nye administrasjonsbygget til FLO på Haakonsvern er beregnet til å spare 95% av driftsenergien i...

Nye Heimdal videregående skole

Nye Heimdal videregående skole er under planlegging i bydelen Saupstad sør for Trondheim sentrum. Sø...

Powerhouse Brattørkaia

Powerhouse alliansen vil vise at det er mulig å lage energipositive bygg selv under de vanskeligste ...

Skarpnes boligfelt

På Skarpnes utenfor Arendal bygger Skanska Nordens første boligfelt med nullhus. Boligene har et svæ...

ZEB Plusshus Larvik

ZEB er et samarbeid mellom flere offentlige og private aktører, med mål om å skape nullutslippsbygg....

Powerhouse Brattørkaia

På Brattørkaia i Trondheim skal Powerhouse-gruppen realisere Europas nordligste kontorbygg som produ...

Campus Evenstad

Statsbygg har på Evenstad realisert landets første ZEB-COM-bygg – null klimagassutslipp i byggets l...

Klimahuset

Klimahuset er et nytt utstillingsbygg ved Naturhistorisk museum i Botanisk have på Tøyen i Oslo som ...