Hvordan fungerer BIM og LCA sammen?

Annonsørinnhold fra Nordic BIM Group.

>

Bygginformasjonsmodellering (BIM) og Livssyklusvurdering (LCA) er to kraftige verktøy i byggebransjen, som hver bidrar betydelig til bærekraftige og effektive byggeprosesser.

Arkitekter bruker LCA til å ta informerte beslutninger om materialvalg, byggeprosesser og bygningsdesign, og vurderer miljøfaktorer sammen med tradisjonelle kriterier som kostnad og estetikk.

Oppdag det kraftfulle forholdet mellom BIM og LCA og hvordan de bidrar til bærekraft og informert beslutningstaking.

Les mer her.

Arkitekturs journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet.

>
>
>