Utforsk de ulike stadiene og fasene av livssyklusanalyse

Annonsørinnhold fra Nordic Bim Group.

>

Hvert bygg som konstrueres har en stor påvirkning på miljøet, og det å ta informerte beslutninger om hvordan de bygges, vedlikeholdes og til slutt avvikles er essensielt for å redusere karbonavtrykket.

LCA (livssyklusanalyse) evaluerer systematisk de miljømessige aspektene assosiert med et produkt, en prosess eller en aktivitet fra dens begynnelse til dens livsslutt. I arkitektur og byggebransjen er LCA delt inn i ulike stadier av en bygnings livssyklus, betegnet som stadiene A, B, C, og D, med hvert stadium som omfatter spesifikke faser (A1, A2, osv.) og prosesser relevante for stadiet. Les mer om de ulike stadiene og fasene i denne artikkelen.

Arkitekturs journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet.

>
>
>