Borten Moe-nei til arkitektkonkurranse

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vil ikke overprøve Statsbyggs vurdering om å droppe arkitektkonkurranse for ny arkitektskole ved Campus NTNU.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe vil ikke overprøve Statsbyggs vurdering om å droppe arkitektkonkurranse for ny arkitektskole ved Campus NTNU.

Portrett

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) vil ikke overprøve Statsbyggs beslutning om å droppe arkitektkonkurranse for det planlagte KAMD-bygget ved Campus NTNU.

Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor
>

«Kunnskapsdepartementet har i prosjektråd for NTNU Campussamling fått presentert informasjon som tilsier at det er stor risiko for at måloppnåelsen for totalprosjektet blir svekket ved å utlyse en arkitektkonkurranse for KAMD. Jeg har ikke grunnlag for å overprøve Statsbyggs vurdering i saken», heter det i forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes tilsvar til stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V).

Elvestuen sendte spørsmålet til Borten Moe for elleve dager siden, etter at ansatte og studenter ved NTNU, et samlet formannskap i Trondheim kommune og en bred fagstand reagerte sterkt på nyhetene om at Statsbygg ikke vil gjennomføre arkitektkonkurranse for nybygget som er planlagt for KAMD, Senter for kunst, arkitektur, musikk og design, som en del av det store campussamlingsprosjektet i Trondheim.

– Dette må Statsbygg få tydelig beskjed om at de må gjøre om. Det er klart det må være arkitektkonkurranse for et så viktig bygg, som skal passe inn i et så historisk viktig område. For å få det beste resultatet må man ha en konkurranse. Det bør være en selvfølge at dette følges opp, sa Elvestuen til Arkitektnytt da han hadde sendt spørsmålet.

>
portrett

«Vil statsråden gå i dialog med Statsbygg for å sikre at det blir utlyst en arkitektkonkurranse for det nye Senteret for kunst, arktitektur, musikk og design på NTNU?» var spørsmålet fra Ola Elvestuen (V).

Foto: Liv Aarberg / Venstre

Design-to-cost

Nå svarer Ola Borten Moe at han ikke vil risikere kostnadsøkningen en arkitektkonkurranse kan medføre for Statsbyggs plan for prosjektet.

«NTNU Campussamling er et stort og komplekst prosjekt, som er bestemt gjennomført med design-to-cost metodikk og med fast kostnadsramme. En endring i et delprosjekt som medfører en kostnadsøkning må kompenseres med et kostnadsbesparende tiltak i et annet delprosjekt. Det er også mange logistikkmessige avhengigheter i gjennomføringen av de ulike delene av prosjektet», skriver Sp-ministeren.

Statsbygg har hele tiden holdt fast ved at en arkitektkonkurranse for KAMD-bygget vil hindre god fremdrift «for å få i land et byggeprogram og en reguleringsplan, for så og kvalitetssikre prosjektet».

– Vi registrerer at det er stor interesse rundt campusutviklingen og nå KAMD-bygget spesielt. Naturligvis er det da yrkesgrenene tilknyttet arkitektur som gir dette valget mest oppmerksomhet. Det skjønner vi, og vi er oppriktig lei oss for at vi ikke kan arrangere en åpen plan- og designkonkurranse, sa kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg nylig til Arkitektnytt.

Arkitektnytt kommer tilbake med mer.

>
>
>