Byarkitekten kritisk til Akropolis-planer

Stavangers byarkitekt Henrik Lundberg mener det planlagte nybygget til Rogaland teater og Stavanger museum blir for stort. Han foreslår at Stavanger kommune utvider handlingsrommet før det utlyses arkitektkonkurranse.

Stavangers byarkitekt Henrik Lundberg mener det planlagte nybygget til Rogaland teater og Stavanger museum blir for stort. Han foreslår at Stavanger kommune utvider handlingsrommet før det utlyses arkitektkonkurranse.

Illustrasjonen viser et forslag til hvordan nybygget til Rogaland teater og Stavanger museum kan se ut på Kannik-høyden i Stavanger.

Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio Hoh
>

– Jeg skjønner at de har behov for mer plass. Men vi må undersøke om det kan være andre måter å løse dette på, sier Henrik Lundberg, byarkitekt i Stavanger, til Stavanger Aftenblad.

I Stavanger har kommunen lenge gått med vyer om en Akropolis-visjon: Planen er at Rogaland Teater og Stavanger museum, som begge ønsker utvidelse, får nye teater- og museumsbygg på Kannik-høyden, der det allerede ligger en samling kulturhistorisk viktige bygg. Sammen med det omkringliggende parkanlegget dannet disse byggene i dag et markant anlegg, hevet over byens sentrum, derav henvisningen til Akropolis. 

>

– Manglende samhandling

Lundberg har flere innvendinger til kommunens plan, som innebærer å rehabilitere de to gamle byggene, og å bygge et nytt felles bygg på østsiden av Kannik. Dette vil bygge inn det gamle museumsbygget, ved at nybygget dekker hele østsiden av museet. Han påpeker også at den historiske museumsparken og store trær forsvinner, samt at fasaden på nybygget vil fremstå veldig stor. 

Byarkitekten er også kritisk til manglende helhetstenkning for samhandling mellom de ulike institusjonene på Kannikhøyden, ved at teater- og museumsutbyggingen ikke kobler seg på Arkeologisk museum eller det nye fylkeshuset. «De store tankene fra da arbeidet med dette ble startet opp uteblir», skriver Lundberg i en kommentar i Stavanger Aftenblad.

Tidligere har også Stavanger arkitektforening (SAF) uttalt seg kritisk til kommunens planer, og også de mener at utbyggingen er planlagt på et alt for trangt område. 

Byarkitekten er også bekymret for kostnadene. Foreløpig er prislappen på 3,2 milliarder, noe både lokale og nasjonale politikere mener er for dyrt. 

Skissen viser hvor de ulike funksjonene er tenkt plassert.

Illustrasjon: Bark Arkitekter og Studio Hoh

– Andre arkitekter kan se nye løsninger

Når det senere i år etter planen skal lyses ut en arkitektkonkurranse, mener Lundberg det er viktig å gi arkitektene størst mulig handlingsrom.

– Når vi inviterer de flinkeste folkene til å komme med forslag, er det viktig at de får et stort handlingsrom til å finne de beste løsningene. Det er ikke sikkert at vi skal begrense det til bygningsvolumet som nå er skissert, men heller åpne opp, sier han til avisen.

Lundberg har flere forslag til hvordan spillerommet kan økes: Man kan ta i bruk Fylkesparken, flytte noen funksjoner til parkeringslokket ved siden av teateret, samt vurdere å bygge på sørsiden av Stavanger museum. 

– Det er ikke gitt at de som har utviklet dette prosjektet så langt, har funnet den beste løsningen. Det kan være at flinke arkitekter ser andre løsninger – også annet enn det jeg peker på, sier Lundberg til Stavanger Aftenblad.

Byarkitekt Henrik Lundberg.

Foto: Sigrun Sætrevik/Stavanger kommune

Teatersjef: – Samfunnsøkonomisk godt prosjekt

Mens Bane Nor Eiendom, som eier parkeringslokket, er positive til Lundbergs idé om å legge et bygg på deres tomt, er teatersjef Glenn André Kaada uenig med Lundberg i at utbyggingsprosjektet per nå er for dyrt. 

– Dette er et samfunnsøkonomisk godt prosjekt. For 3,2 milliarder kroner får vi ikke bare ett, men to store kulturutbygginger. Dersom vi derimot følger byarkitektens forslag, vil det bli et dyrt prosjekt. Da ender vi opp med å bruke mye penger på noe som ikke oppfyller behovene, sier teatersjefen til avisen.

>
>
>