Disse tre byggene mottar Houens fonds diplom

Oslo rådhus, Vannkunsten og Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri i Montignac er tildelt Houens fonds diplom.

Snøhettas Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri i Montignac i Frankrike er en av årets vinnere av Houens fonds diplom.

Foto: Jean Franáois Tremeg
>

- Det er tre usedvanlig sterke prisvinnere i år. Hver for seg er prosjektene forbilledlige som identitetsskapende arkitektur av meget høy kvalitet. Selv om de innbyrdes er ulike i type og størrelse, har de alle en ekstra, historiefortellende dimensjon ved seg, som kjennetegner virkelig god arkitektur, sier juryleder Kristin Jarmund.

Oslo rådhus, Vannkunsten og Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri i Montignac er tegnet av henholdsvis Arnestein Arneberg og Magnus Poulsson, tegnestuen Vandkunsten og Snøhetta.

Det var statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Even Aleksander Hagen, som delte ut diplomene, under et arrangement på Nasjonalmuseet onsdag kveld.

>

Norges eldste arkitekturpris

Houens fonds diplom er en av Norges fremste utmerkelser innen arkitektur og byggeskikk. 

Tidsspennet på de ulike prosjektene er stort, mens en av prisvinnerne – Oslo rådhus – stod ferdig for over 70 år siden, tilhører en annen vinner, Vannkunsten, et kompleks som ennå ikke er ferdigstilt. 

Fire år er gått siden sist Nasjonalmuseet og Arkitektforbundet (NAL) delte ut Houens fonds diplom, hvis egentlige og fulle navn er Anton Christian Houens fond til ferdige bygninger eller bygningsgrupper i Norge oppført etter 1. januar 1904, eller til ikke oppførte bygningsprosjekter.

Prisen er den eldste norske arkitekturutmerkelsen, og ble opprettet av av forretningsmannen og legatstifteren Anton Christian Houen (1823–1894), og for første gang utdelt i 1904, til Henrik Bull for regjeringsbygningen (nåværende Finansdepartementet).

Oslo rådhus, tegnet av Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, ferdigstilt 1950.

Foto: Rådhusets Forvaltningstjeneste

Oslo rådhus

Oslo rådhus, Oslo
Arkitekt: Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson
Byggherre: Oslo Kommune

I sin begrunnelse vedkjenner juryen at rådhuset i Oslo, i Houens fond-sammenheng, er et «glemt» bygg. «Det er på tide å gi dette bygget Houens fonds diplom», mener juryen.

Juryen påpeker at akitektene formet et bygg som var preget av de ulike strømningene og skiftende stilartene i tiden, og at det ferdigstilte rådhuset fremsto med funksjonalistiske trekk gjennom sine klare, geometriske former, samtidig som det hadde beholdt sine impulser fra sin lange utviklingshistorie. Resultatet ble ifølge juryen et rikt verk som også artikulerte temaer fra stilartene klassisisme og nasjonalromantikk.

«Med sine innvendige og publikumstilgjengelige rom og saler er bygget en usedvanlig vakker ramme for små og store anledninger, både i enkeltpersoners, byens og landets historie», skriver juryen. Rådhuset har blitt ikke bare Oslos, men hele Norges storstue, i kraft av sine enestående arkitektoniske kvaliteter som har tålt tidens tann gjennom mange generasjoner, mener juryen.

Arkitektene bak Oslo rådhus, Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson døde i henholdsvis 1961 og 1958, og hadde således ikke anledning til å være til stede og motta diplomet.

Vannkunsten boligområde i Bjørvika langs Oslofjorden. Foto.

Boligkomplekset Vannkunsten i Bjørvika i Oslo, tegnet av den danske tegnestuen Vandkunsten. Første fase ferdigstilt 2021. 

Foto: Rasmus Hjortshøj

Vannkunsten

Vannkunsten, Oslo
Arkitekt: Vandkunsten, Danmark
Byggherre: OSU - Oslo S Utvikling AS

Ferdigstilt i 2020, og tegnet av den danske tegnestuen Vandkunsten, representerer det Oppdal-skiferkledde prosjektet Vannkunsten en ny og frisk tilnærming til boligutviklingen i Oslo sentrums sjøfront, ifølge juryen. Prosjektets første fase består av 35 000 kvadratmeter fordelt på ni bygninger og i overkant av 200 leiligheter, og fremstår, ifølge juryen, som usedvanlig vellykket på både overordnet og detaljert nivå. 

Kvartalsdannelsene som var forutsatt i Fjordbyplanen, er erstattet med en «urban skjærgård», der kompakte bygg med lite fotavtrykk og varierte størrelser og høyder er vendt og dreid slik at det oppstår stadig nye romligheter og siktlinjer mellom byggene.

«Prosjektet tilhører et segment av boliger realisert i Oslo de siste årene, der høy markedsverdi og eksklusiv beliggenhet begrenser prosjektets målgruppe, skriver juryen, som likevel mener det er stor variasjon av ulike beboere og beboergrupper i dette anlegget.

Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri stod ferdig i 2016.

Foto: Luc Boegly og Sergio Garzia

Lascaux IV

Lascaux IV: Internasjonalt senter for hulemaleri (Lascaux IV: Centre International de l´art pariétal). Montignac, Frankrike
Arkitekt: Snøhetta
Byggherre: Conseil General de la Dordogne

Grotten med nesten 20 000 år gamle maleriene i Lascaux er et av verdens best bevarte eksempler på kunst fra denne perioden. Snøhettas bygning, som stod ferdig i 2016, formidler ifølge juryen kunnskapen om en unik verdensskatt, gjennom formgiving av landskapsrom og bygningsmasse, over og under bakken.

Den sentrale ingrediensen i prosjektet er en nøyaktig gjenskapning av grotteformasjonen og kunstverkene, lagt under bakken. Rundt denne gjenskapningen har Snøhetta samtidig tegnet en bygning som har stor arkitektonisk egenverdi - et anlegg som hviler trygt i seg selv, mener juryen.

Snøhetta viser med Lascaux-anlegget en sjelden sterk konseptuell forståelse av sted og program, utformet og gjennomført med stor konsekvens og kvalitet, heter det i juryens begrunnelse.

Prydes med bronseplakett

Juryen for Houens fonds diplom 2023 er i tråd med prisens statutter og oppnevnt av Nasjonalmuseet og Arkitektforbundet.

Juryen har bestått av juryleder Kristin Jarmund, Joakim Skajaa, Sunniva Skålnes og Jo Kjetil Nielsen, alle arkitekter MNAL.

Diplomet innebærer ingen pengepremie, men det hedrede byggverket blir prydet med en bronseplakett. 

>
>
>