Doga-priser til inkluderende arkitektur

Mjøsparken i Brumunddal, demenslandsbyen Carpe Diem i Bærum og Ruten bypark i Sandnes mottar hver sin Doga-pris for Norges mest inkluderende design og arkitektur.

Demenslandsbyen Carpe Diem i Bærum, tegnet av Nordic, er blant vinnerne av Dogas innovasjonspris for inkluderende design og arkitektur.

Foto: Benjamin A. Ward
>

– Det er viktigere enn noen gang at byene, bygdene, bygningene og uterommene våre kan brukes av alle. Mjøsparken, Carpe Diem og Ruten bypark viser oss hvordan inkluderende arkitektur og landskapsarkitektur bidrar til mangfold, likeverd og universell utforming, sier seniorrådgiver Jannicke Hølen i Doga, i en pressemelding. 

Denne måneden deler Doga ut Innovasjonsprisen for inkluderende design, for femte gang siden 2011. Prisen er en del av regjeringens handlingsplan for universell utforming, som koordineres av Kultur- og likestillingsdepartementet.

De tre prosjektene mottar hver sin kategoripris innenfor arkitektur og landskapsarkitektur, og konkurrerer samtidig om hovedprisen, Innovasjonsprisen for inkluderende design, som deles ut 24. januar.

>

Mjøsparken

Med Mjøsparken har Ringsaker kommune «på forbilledlig vis laget en aktivitetspark som alle enkelt kan ta i bruk. Mjøsparken legger grunnlag for friluftsliv og sosial rekreasjon som favner et imponerende bredt tilbud for mange ulike brukere. Både barneskoleelever og personer med funksjonsnedsettelser har kommet med innspill. Disse brukerprosessene har gitt fremragende resultater,» skriver juryen.

Sammen med samarbeidspartnerne Norconsult, Østengen & Bergo og Betongpark har Ringsaker kommune transformert det tidligere utilgjengelige området Strandsaga i Brumunddal, som en gang var et viktig sted for den lokale tømmerindustrien, men som i moderne tid har ligget som en gjengrodd og forurenset barriere mellom Mjøsa og E6.

Mjøsparken tildeles Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien landskapsarkitektur.

Mjøsparken i Brumunddal, tegnet av Norconsult og Østengen & Bergo.

Foto: Ringsaker kommune

Ruten bypark i Sandnes

Ruten bypark i Sandnes har gått fra å være en grå parkeringsplass til å bli et inkluderende bytorg, slår Doga-juryen fast. 

Det er Spacegroup som har formgitt Ruten, som ifølge Doga har blitt et demokratisk og inkluderende samlingspunkt som på en omtenksom og sømløs måte favner byens brukere og behov. Det er tilrettelagt for markeder, konserter og feiringer, i tillegg til skatepark, lekeplass og sitteområder. Trapper er erstattet av trinnfrie løsninger, mens tydelige ledelinjer og god belysning gjør det trygt og enkelt å bevege seg gjennom byparken både sent og tidlig. 

Ruten bypark mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design i kategorien arkitektur.

Ruten bypark i Sandnes, tegnet av Spacegroup.

Foto: Florie Daub / Spacegroup

Carpe Diem

Da Bærum kommune skulle bygge et nytt sykehjem for demente, ønsket de å skape et sykehjem med minst mulig institusjonspreg, hvor livskvalitet og verdighet sto i sentrum. Kommunen ga føringer for at anlegget i størst mulig grad skulle se ut som omgivelsene gjør i Bærum-samfunnet ellers. Sammen med arkitektene i Nordic Office of Architecture og landskapsarkitekter fra Bjørbekk & Lindheim hentet de inspirasjon fra den nederlandske demenslandsbyen i De Hogeweyk.

I demenslandsbyen Carpe Diem danner bygningskroppene en naturlig avgrensning slik at beboerne kan vandre fritt i trygge omgivelser på helårs vandreruter. Langs vandreruten er bofelleskapene bygget med småhuspreg, eller småbypreg. Hvert hjem er unikt og har sin egen utforming og stil.

«På empatisk vis fremhever Carpe Diem en sårbar gruppe som lenge har vært neglisjert, og tar deres behov på alvor. Dette er et inkluderende sted der alle kan føle seg velkommen. Stedet oppleves hjemlig og det legges opp til å fortsatt kunne leve gode liv. Det er spesielt forbilledlig – og viktig – at demenslandsbyen er åpen for omverdenen. Barrieren mellom oss og dem er brutt,» skriver juryen.

Prosjektet mottar Innovasjonsprisen for inkluderende design i både arkitektur og landskapsarkitektur.

>
>
>