En grønn og hvit julegave: Nytt Arkitektur ute nå!

Arkitektur ønsker deg god jul med presentasjonen av årets vakreste hus.

Arkitektur ønsker deg god jul med presentasjonen av årets vakreste hus.

Årets siste Arkitektur er ute nå!

Foto: Solveig Nygaard Langvad
>

På forsiden av årets siste Arkitektur ser du et vakkert hvitt og grønt hus. Prosjektet har fått navnet 1938+2023 som viser når huset ble henholdsvis bygd og rehabilitert. Men når disse årstallene legges sammen, viser det seg at summen blir noe helt annet og mye mer enn to epoker stilt ved siden av hverandre. 

Kort sagt har Mopo med Siri Moseng og Kaja Bergliot Poulsen skapt et helt eget arkitektonisk uttrykk som er tungt fundert i historien. Men samtidig fremstår som noe helt nytt. Resultatet er påfallende appellerende. Og vi har latt Marte Danbolt dra på befaring for å finne ut av hvilke arkitektoniske mekanismer som egentlig ligger bak denne suksessen i vår ferske utgave.

Arkitekt og utelivsbaron? 

Ellers handler utgaven mye om arkitektkontorer. Ikke praksisene. Men i form av de fysiske lokalene arkitekter arbeider i. Og den endringen disse er i ferd med å gjennomgå. 

2023 var året da vi fikk flere representanter for arkitekter som også driver med kafe, event og annen publikumsrettet aktivitet. Vi har snakket med flere av dem. Og presenterer samtidig rehabiliteringen av toppetasjen på Folketeaterbygningen ved Youngstorget i Oslo sentrum, der Rodeo arkitekter har etablert det aller mest fremtredende av disse hybrid-lokalene, nemlig Byens Tak.

Samme sted blir det på nyåret mulig å feire årets siste utgave med en regelrett debatt og slippfest, men mer om dette senere!

>

Kontoret etter covid 

Som alle vet er bolig og næring de to store prosjekttypene de fleste arkitekter befatter seg. Men hva skjer når en av disse kategoriene står ovenfor radikale endringer? 

Norsk arbeidsliv er ikke hva det var. Teknologiske nyvinninger innen digitale løsninger kombinert med en covid-pandemi som gjorde hjemmekontor til den nye normalen, har snudd opp ned på hvordan arbeidstakere og arbeidsgivere forholder seg til de fysiske omgivelsene sine.  

Eller er endringen så stor som man kan tro? 

I denne utgaven går miljøpsykolog og forsker Ane Gjerland fra Mellomrom vitenskapelig til verks og presenterer «Syv bærekraftige kontorkonsepter for den hybride hverdagen: En meny».

Dobbel-date 

Hva synes egentlig arkitekter om hverandres arbeider? Vi utfordret to av de aller mest lovende unge kontorene i norsk arkitektur til å dra på besøk til hverandres prosjekter. 

Kastler+Skjeseth var på befaring i det nyeste prosjektet til Sanden+Hodnekvam. Og vise versa. Resultatet er ikke så mye en kritikk som en lesning av samtidsarkitekturen der kontorenes egen holdning til faget brytes mot tilstøtende praksiser. 

Og det servers til deg som leser sammen med tegninger og bilder av utsøkt byggekunst.

God lesning!

>
>
>