Fire arkitekturprosjekter får nykommerpris

Bergensk badstue, nordnorsk fiskebruk, færøysk ull og tysk gruveløsning mottar DOGAs nykommerpris.

Bergensk badstue, nordnorsk fiskebruk, færøysk ull og tysk gruveløsning mottar DOGAs nykommerpris.

Den flytende limtre-badstuen «Laugaren» i Bergen mottar DOGA-merket. Badstuen er bygget på dugnad. 

Foto: Fredrik Bedsvaag
>

Torsdag ettermiddag ble prisen DOGA-merket nykommer delt ut i Oslo. Prisen deles ut årlig til studenter og nyetablerte som har bemerket seg med prosjekter innen design og arkitektur.

– Verden går hele tiden fremover, og derfor trenger vi friske tanker og impulser fra en ny generasjon designere og arkitekter. Det er her vi finner de spennende og uventede løsningene på viktige behov og utfordringer som vi må løse i årene som kommer, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), i en pressemelding om prisene.

>

Bading i Bergen 

Et av de prisvinnende prosjektene er «Laugaren» av Bjørnar Skaar Haveland og Kine Djupevåg Fristad. Prosjektet er en flytende badstu i Byfjorden i Bergen, bygget på dugnad. Sammen med selve bygningen stiftet de Bergen Laugarlag med mål om å «gjøre Bergensfjorden like tilgjengelig for allmuen som Bergensfjellene».

«Laugaren er vakkert utformet og viser et imponerende godt håndverk, utført av frivillige amatører som har lært teknikkene underveis. Badstuen har fine detaljer og er bygget i miljøvennlige, lokale materialer. Vi gleder oss over samlingsrommet som ligger i forkant av selve badstuen. Det er et genialt grep som gir Bergen en unik sosial møteplass og et lavterskeltilbud som kommer befolkningen til gode», heter det i juryens begrunnelse.

Prosjektet «Identitet – en hyllest til arven» av Miriam Sleire kartla blant annet fargevalg på Færøyene. 

Foto: Tiril Hjelmeland

Verdi i brent ull

Miriam Sleire har røtter på Færøyene og valgte å reise dit for å kartlegge arkitektur, fargevalg og materialbruk til sin masteroppgave (Universitetet i Bergen) om stedsidentitet. Arbeidet ble til et identitetsatlas i bokform, som viser historiske og kulturelle verdier på hvert sted.

– Da jeg oppdaget at [færøysk ull] ikke har noen markedsverdi lenger, ønsket jeg å undersøke hvorfor. Jeg ville se om det er mulig å gjøre den verdifull igjen, slik at den kommer til nytte for lokalsamfunnene der, sier Sleire i en DOGA-pressemelding.

Juyren vektlegger hvordan oppgaven ser potensialet i ullen, hvor Sleire blant annet lager en prøvekolleksjon av tekstiler og at villsaueull definitivt har et uforløst potensial. «Gjennom sine dypdykk i lokalt særpreg, skaper hun ullprodukter av høy kvalitet, kjennetegnet av sanselighet og omsorg for mennesker. Det er til å få gåsehud av», skriver juryen.

I prosjektet «Ressursbruket» ble lokale ressurser kartlagt i et eget ressursatlas. – Det kunne vært interessant å gjøre ressursatlaset til en håndbok kommuner kan bruke til å kartlegge natur- og gjenbruksressurser, sier studentene i DOGAs pressemelding. 

Foto: Torvik/Strandvoll

Nytt liv i skjell og fiskeslo

NTNU-studentene Jenny Fausa Torvik og Sigrid Lyche Strandvoll har på sin side dukket ned i skjebnen til et forlatt fiskebruk i betong i Berlevåg, Finnmark. De har utforsket om betongbygget kan få nytt liv gjennom en økologisk tilnærming – og utforsker tilgangen på natur- og gjenbruksressurser i området, deriblant krekling og skjell.

– Vi er begge svært engasjerte i hvordan vi som arkitekter kan bidra til å løse natur- og klimakrisen. Byggebransjen trenger en ressursreform. I tillegg har vi begge en forkjærlighet for naturmaterialer og ønsket å lære mer om deres egenskaper samt utforske hvordan de kan brukes, sier de to i pressemeldingen.

De lærte blant annet man kan bruke skjell i komposittplater, etterisolere med halm og saueull, lage jordgulv av leire og lage dampsperre av sukker og fiskeslo.

«Oppgaven inviterer til refleksjon, og presenterer nyskapende løsninger som kan inspirere mange. Vi har stor tro på at slik nytenkning kan gi verdi til samfunnet – den bygger bro mellom teori og praksis, styrker stedets identitet og løfter frem potensialet i uutnyttede ressurser», utdyper juryen.

Tysk sløsing og løsning

Diplomoppgaven «Mining Sand, Claiming Land» vinner også nykommerprisen. Her har Olive Lok Yan Wong, student i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, undersøkt hvordan forlatte gruvelandskaper kan forvandles til en fremtidig ressurs. Utgangspunktet er Mittelweser, et gigantisk sandtak i Nord-Tyskland.

– Når vi bygger et nytt sted, tar vi materialer fra et annet sted. I ytterste forstand kan du si at vi ødelegger det ene stedet for å bygge det andre. Som landskapsarkitekt forholder jeg meg til jord, sand og grus, men gjennom denne oppgaven har jeg måttet erkjenne at jeg må bruke mindre ressurser på en smartere måte – og helst flere ganger, sier Olive Lok Yan Wong i pressemeldingen.

«Med landskapsarkitektens blikk foreslår Olive Lok Yan Wong en rekke forbedringer i driftsmetodene i store gruveprosjekter, slik at landskapsrestaurering blir en integrert del fra start til slutt. Oppgaven representerer en tankevekkende ansvarliggjøring av industrien med potensial for økonomiske, økologiske og samfunnsmessige ringvirkninger», heter det fra juryen.

DOGA-merket nykommer hedrer og synliggjør de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. I 2024 har juryen tildelt prisen til seks prosjekter, mens det var over 70 søkere.

>
>
>