Første skisser til NRK på Ensjø

NRK har fått White arkitekter og Gottlieb Paludan Architects til å tegne skisser til deres nye kontorer på Ensjø.

NRK har fått White arkitekter og Gottlieb Paludan Architects til å tegne skisser til deres nye kontorer på Ensjø.

Illustrasjon av NRK Ensjø

En av skissene Gottlieb Paludan Architects og White arkitekter har tegnet til planinitiativet for nye NRK-kontorer på Ensjø i Solo.

Foto: Gottlieb Paludan Architects
>

NRK kjøpte i fjor tre eiendommer med hvert sitt beskjedne industrilokale fra henholdsvis Ferd Eiendom og Axer Eiendom for til sammen 800 millioner kroner, og skal om noen år flytte fra sine nåværende lokaler på Marienlyst.

Nå er reguleringsprosessen i gang, og på oppdrag fra NRK har White arkitekter og Gottlieb Paludan Architects gjennomført en faktabasert stedsanalyse, som er sendt videre til kommunen.

– Rent formelt hadde vi en anbudsprosess der vi valgte tre ulike team til å bistå i reguleringen. Gottlieb Paludan og White er ett av de teamene. Men vi kommer til å evaluere prosessen fortløpende, og vurderer hvordan vi skal gå videre, om vi skal engasjere noen nye arkitekter, og så videre. Hvorvidt de skal være med framover i den samme rollen de har vært til nå vet jeg ikke ennå, sier prosjektdirektør i NRK, Jon Espen Lohne, til Arkitektnytt.

De to andre teamene er Rodeo og Nordic, og Civitas og A-lab.

– Dette har allerede vært en lang prosess med ulike faser hvor vi har fått god erfaring med anbud og å utfordre ulike kompetansemiljøer for den rådgivningen vi trenger. Vi er selvfølgelig underlagt lov om offentlige anskaffelser, og vi ønsker også best mulig innspill, og det vil vi fortsette med, sa Lohne til Arkitektnytt i fjor sommer.

Foreslår tre alternativer

Planinitiativet White og Gottlieb Paludan har utarbeidet inneholder tre forskjellige skisser til konsepter for NRK-tomta på Ensjø: Alle er på 50.000 kvadratmeter; ett hvor fire kvartaler er samlet under ett glasstak; ett med en «base» med fire kontorlameller og ett med en kynge med frittstående volum. Det høyeste alternativet er på elleve etasjer.

Ifølge arkitektene er alle konseptene gitt en «bymessig» oppdeling av bygningsvolum for å «tilpasse anlegget tradisjonell bystruktur/kvartalsstørrelser og kommunikasjonsårer som kan fremstå som innvendige gaterom», skriver Eiendomswatch.no.

>
Illustrasjon av NRK Ensjø

Dette konseptet er basert på en «base» hvor de nederste etasjene er sammenhengende og strekker seg ut til tomtegrensen, skriver arkitektene.

Foto: Gottlieb Paludan Architects
Illustrasjon av NRK Ensjø

Ifølge arkitektene er alle konseptene gitt en «bymessig» oppdeling av bygningsvolum for å «tilpasse anlegget tradisjonell bystruktur/kvartalsstørrelser og kommunikasjonsårer som kan fremstå som innvendige gaterom».

Foto: Gottlieb Paludan Architects

Vil åpne opp

Tidligere har Lohne og NRK uttrykt et ønske om at rikskringkasteren skal fremstå som en mer åpen og inkluderende organisasjon. Det tror de kan gjøres på en god måte sånn at sikkerhet også blir ivaretatt.

– Vi skal jo ikke være et myldrehus hvor folk kan gå inn og ut. Men vi har 200-300 kulturarrangementer hvert år, og på Marienlyst har dette kunnet foregå uten at folk har sett at det har skjedd noen ting, har Lohne tidligere uttalt.

Et annet ønske fra NRKs side har vært å etablere en gang- og sykkelvei, fra dette området og over i Kampen park, for å knytte Ensjø sammen med Kampen og Tøyen.

>
>
>