Haugen/Zohar arbeider med ferdighus

Haugen/Zohar Arkitekter har nylig inngått samarbeid med ferdighusleverandøren Norgeshus for å utfordre bransjen på bærekraftsmål.

Haugen/Zohar Arkitekter har nylig inngått samarbeid med ferdighusleverandøren Norgeshus for å utfordre bransjen på bærekraftsmål.

Haugen/Zohar Arkitekter Hus. Foto.

Ferdighus-serien «Evig» er laget i samarbeid med Norgeshus og varierer fra et mikrohus på tretti kvadratmeter til en bolig på 143 m2.

Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter
>

Etterspørselen etter klimavennlige hus vokser, og nå leter arkitektkontoret Haugen/Zohar etter piloter, personer som kunne tenke seg å bo i et eksemplar av ferdighus-serien «Evig». Serien er laget i samarbeid med Norgeshus og varierer fra et mikrohus på tretti kvadratmeter til en bolig på 143 m2.

– Mange vil ta grønnere valg, men de fleste boligbyggerne vet ikke hvor de skal begynne og trenger hjelp. Selv med våre mest miljøambisiøse boligkunder er vi ofte vitne til at husbyggingsprosesser oppleves som en fragmentert og frustrerende øvelse, forteller Marit Justine Haugen i Haugen/Zohar.

– Dagens trender peker på at vi ønsker å bo mindre. Mange vil bo mer kompakt, ha mindre lån, ønsker deleløsninger og mer fokus på sunne matrialer. Vi har gått for kubikk fremfor areal, forsøkt å lage fine løsninger i interiør som gir god romfølelse, med en sirkulær matrialbank fortsetter hun.

– Så man kan med hell begynne å lage masivtre-hus på fabrikk og sette det hvor som helst i verden?

– Målet er å kunne tilby et nøkkelferdig hus til miljøambisiøse boligkunder som ikke finnes på markedet i dag og vi starter i Norden.

>

Tilpasningsdyktighet

– Er det ikke vanskelig å formgi når man ikke vet helt hva slags kontekst man forholder seg til?

– Det har vi tenkt veldig mye på, også i prosessen med å definere hva som ligger til grunn for å jobbe sirkulært. Byggesystemet baserer seg på ti sirkulære prinsipper med fokus på blant annet lavt klimaavtrykk og gjenbrukte materialer, samt sikring av fremtidig gjenbrukbarhet. Ett av de ti prinsippene vi jobber utfra er tilpasningsdyktighet, som er fleksibilitet i volumsammensetningen for best mulig tilpasning til tomt, forklarer Haugen.

– Men det er et godt innspill, og derfor er også ett av prinsippene generalitet, altså standardiserte modulære bygningskomponenter i håndterbare størrelser, sier hun.

Haugen/Zohar Arkitekter_Hus_2.Foto.

– Vi har gått for kubikk fremfor areal, forsøkt å lage flotte løsninger i interiør som gir høy romfølelse,forteller arkitektene.

Illustrasjon: Haugen/Zohar Arkitekter

«Gå manngard»

Haugen forteller at systemet fint kan tilpasses ulike solforhold.

– Hva med det man ser gjennom vinduet?

– Hvor vinduene er plassert på veggen kan også flyttes på i modulsystemet, forteller hun.

Nøkkelen til å ta klimahensyn gjennom ferdighusproduksjon er at det muliggjør å «gå manngard» både på prosjekteringssiden og leverandørsiden, forklarer arkitekten, når mange bærekraftige aspekter kan ivaretas allerede ved tegnebrettet.

– Et produkt vi utvikler nå, sammen med Treteknisk, er fasademoduler i restkapp til disse husene. Det er veldig gøy! Det fineste med sirkulære hus, er ikke bare å bo sunt i dag, men bidra til å minske miljøbelastninger i fremtiden. I dag bygges hus med metoder og materialer som gjør at bygningselementer deponeres på slutten av sin livstidssyklus, sier Haugen.

Prosjektet SirkBo er også partner med miljøinitiativet SirkTre, som jobber mot et helsirkulært, grønt skifte i byggebransjen. 

Foto av Marit Justine Haugen og Dan Zohar ute i byen smilende.

Marit Justine Haugen (t.v) og Dan Zohar i HZA.

Foto: Miriam Alster

Nye muligheter

Målet er å engasjere til å ta del i piloten, sette i gang prosjektet i løpet av 2024 og deretter kommersialisere serien. Det betyr at husene kommer inn i katalogen til Norgeshus, som de første klimavennlige boligene i deres portefølje.

– Kanskje flere arkitektkontorer vil se muligheter her?

– Med glede!

>
>
>