Hav Eiendom vil bygge tradisjonell arkitektur

Hav Eiendom og Grape Architects med nytt forslag for omdiskutert tomt ved Oslo Børs. – Vi ønsker å vise vår respekt for den tradisjonelle arkitekturen, sier Hav-direktør. 

Hav Eiendom og Grape Architects med nytt forslag for omdiskutert tomt ved Oslo Børs. – Vi ønsker å vise vår respekt for den tradisjonelle arkitekturen, sier Hav-direktør. 

Den fremtidige Groschparken på Langkaia i Oslo er oppkalt etter arkitekt Christian Heinrich Grosch (1801–1865). Nå er parken og bebyggelsen på «busstomten» et skritt nærmere realisering. Grosch tegnet blant annet Børsbygningen og Universitetet i Oslo. 

Illustrasjon: Hav Eiendom/Grape Architects/Vivid Vision
>

Om Arkitekturopprøret er enig eller ikke gjenstår å se, men intensjonen til Hav Eiendom er uansett tydelig. På den omdiskuterte tomten mellom Oslo Børs og Langkaia, skal det nå tegnes stedstilpasset og det de omtaler som «tradisjonell arkitektur med fasader av teglstein, noe som gjør at de føyer seg
sømløst inn i omgivelsene». 

– Sadelmakerbryggen er omringet av gamle og ærverdige bygninger som Tollboden, Børsen og Havnelageret. Vi ønsker å vise vår respekt for den tradisjonelle arkitekturen og skape noe som komplementerer områdets estetikk, heller enn å bryte med den. Et stort glassbygg ville for eksempel stukket seg alt for mye ut, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, i en pressemelding. 

>

Parkdebatt på kaien

Tomten det er snakk om huser i dag parkeringsplass for busser. Den har mange navn, deriblant Sadelmakerbryggen, Børshagen, Busstomten og A5. Kalland omtaler den som et «hull i tanngarden» i Bjørvika. 

I 2015 fikk også parken som er planlagt på tomten navn etter selveste Oslo Børs-arkitekt Christian Heinrich Grosch (1801–1865).

Det er denne parken som etterhvert skapte debatt i hovedstaden, hvor blant annet skipsreder Fred. Olsen i 2021 fikk Snøhetta til å tegne park på hele tomten. Dette initiativet gledet også mange lokalpolitikere.

Hav Eiendom, som er kommunens havneselskap og tomteeier, kom raskt med et motforslag tegnet av Grape Architects. Her ga de etter for deler av parkdrømmen og nedskalerte planene for det bebygde arealet.

Nå kommer nok et oppdatert forslag fra deres hånd. Her har arkitekt og tomteeier også lyttet til Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. De har også tatt spesielt hensyn til nabobygget Tollboden. 

– Vi har gjort parken enda litt større, og tilpasset byggene til de historiske nabobyggene i enda større grad. En reguleringsprosess er også en medvirkningsprosess, hvor mange interessenter skal bli hørt. Vi har fått en rekke fine innspill underveis, som vi tar med oss i den videre utviklingen av prosjektet, sier Christine Grape, daglig leder i Grape Architects, i pressemeldingen. 

Hentet inn ekstra arkitektkompetanse

Hav Eiendom og Grape Architects skal levere inn planforslaget til behandling hos Plan- og bygningsetaten i april 2024. Hav Eiendom har også ønsket å kvalitetssikre den arkitektoniske retningen. Den jobben har de gitt til Kurt Singstad fra Mad arkitekter og Inge Hareide fra KIMA.

– Med sin lange fartstid og kompetanse på stedstilpasning, skal de bistå Hav Eiendom med å kvalitetssikre at nybyggene reflekterer omgivelsene med hensyn til utforming og materialvalg, sier Kalland og understreker at de er opptatt av å utvikle eiendommene i dialog med byen og registrerer et tydelig politisk ønske om å utvikle Sadelmakerbryggen på en måte som enda tydeligere reflekterer den historiske bebyggelsen.

– De nye tegningene fra Grape er første skritt på veien. For å sikre god arkitektur med særlig vekt på stedstilpasning knytter vi til oss fagpersoner som skal være sparringspartnere i videre prosess, avslutter Kalland.

>
>
>