Houens Fonds diplom deles ut igjen

Kristin Jarmund leder juryen for årets Houens fonds diplom, som skal deles ut for første gang siden 2019.

Kristin Jarmund leder juryen for årets Houens fonds diplom, som skal deles ut for første gang siden 2019.

De fire medlemmene av juryen for Houens fonds diplom 2023: Jo Kjetil Nielsen, Kristin Jarmund, Sunniva Skålnes og Joakim Skajaa. Foto.

De fire medlemmene av juryen for Houens fonds diplom 2023: Fra venstre: Jo Kjetil Nielsen, Kristin Jarmund (juryleder), Sunniva Skålnes og Joakim Skajaa.

Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet
>

Houens Fonds diplom skal atter deles ut. Prisen blir tildelt arkitekter som står bak «utkast til bygninger og ferdig oppførte bygninger eller bygningsgrupper, og annen fysisk formgivning, som er fremragende, selvstendige og arkitektonisk gjennomførte arbeider».

Årets jury ledes av arkitekt Kristin Jarmund, og består ellers av Sunniva Skålnes, avdelingsdirektør i avdeling for kulturminner, areal og miljø på Sametinget, Jo Kjetil Nielsen fra JK. arkitekter på Stord, og Joakim Skajaa, arkitekt og kurator ved Nasjonalmuseet. 

– På vegne av juryen kan jeg si at vi har et vell av prosjekter av meget høy arkitektonisk kvalitet til vurdering som det både er en glede og ære å arbeide med, sier juryleder Kristin Jarmund.

– Kun arkitektonisk kvalitet

Dette er den mest prestisjefylte arkitekturutmerkelsen i Norge, mener prosjektleder for utdelingen, Gisle Nataas fra Norske arkitekters landsforbund (NAL).

– Med det mener jeg at det er en pris som utelukkende handler om arkitektonisk kvalitet, og ikke er bundet opp mot et material, som betong, tre eller tegl. Houens fond går bare på arkitektonisk kvalitet, sier Nataas, som administrerer og organiserer juryarbeidet og utdelingen.

Særeget med Houens fonds diplom er også at byggene som hedres må være mer enn to år gamle.

– Det handler om at man skal se at bygget tåler tidens tann, at det tåler bruken og å stå der, og har fått satt seg, sier Nataas.

>
Fasaden til Knut Hjeltnes sivilarkitekters Våningshuset Dalaker/Galta. Foto.

Knut Hjeltnes sivilarkitekters våningshus Dalaker/Galta var blant vinnerne sist Houens fonds diplom ble utdelt, i 2019.

Foto: Inger Marie Grini
D36 Green House, tegnet av Element arkitekter, avbildet utenfra. Foto.

D36 – Green House, tegnet av Element arkitekter, ble også hedret sist gang prisen ble utdelt.

Foto: Finn Ståle Felberg

Houens fonds diplom ble sist gang utdelt i 2019, og da var det fire vinnerne: Stormen kulturkvartal i Bodø (DRDH architects), Holmenkollbakken (JDS architects), Våningshus Dalaker/Galta på Rennesøy (Knut Hjeltnes sivilarkitekter) og D36 – Green House i Oslo (Element arkitekter).

Prisen er den eldste norske arkitekturutmerkelsen, Den ble opprettet av av forretningsmannen og legatstifteren Anton Christian Houen (1823–1894), og for første gang utdelt i 1904, til Henrik Bull for regjeringsbygningen (nåværende Finansdepartementet).

Nasjonalmuseet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å forvalte diplomet, i nært samarbeid med NAL. De to organisasjonene velger ut to jurymedlemmer hver.

Vinnere av Houens fonds diplom mottar ingen pengepremie, men det hedrede byggverket blir prydet med en bronseplakett. Prisen deles ut 20. september, av kultur- og likestillingsministeren.

>
>
>