Hvordan fargelegge Filipstad?

For mange arkitekter lider av farge-redsel, frykter Ingvild Constance Festervoll Melien. Men det er råd å finne!

For mange arkitekter lider av farge-redsel, frykter Ingvild Constance Festervoll Melien. Men det er råd å finne!

Ingvild Constance Festervoll Melien. Foto.

Ingvild Constance Festervoll Melien har sammen med arkitekt Mette L´orange utarbeidet en fargeveileder for Filipstad.

Foto: Trond Myran Reksten
>

I 2022 fikk Oslo en egen fargeveileder – et enormt kartleggingsarbeid av materialer og farger som finnes i hver av bydelene – eller i flere tilfeller har vært der før i tiden. Hvordan henter man frem liknende kunnskap til de nye utviklingsområdene i byen?

I forbindelse med den internasjonale fargedagen holdt fotograf og urbanist Ingvild Constance Festervoll Melien foredrag om fargevalg for Filipstad, en bydel som venter på å bli bygget.

Festervoll Melien har sammen med arkitekt Mette L´orange utarbeidet en egen fargeveileder for bydelen på oppdrag fra Plan- og bygningsetaten i hovedstaden.

Nå mener hun det er avgjørende at byen fargelegges av historien sin.

– Dette er første gang det lages en fargeveileder for en hel bydel av gangen siden Christian IV planla Kvadraturen i 1624, forteller hun oppglødd.

– Han var opptatt av de europeiske stilidealene, slik man kan se eksempler på ute på Folkemuseet på Bygdøy i dag, legger hun til.

>

Ikke offentlig ennå

Fargeveilederen for Filipstad vil offentliggjøres i slutten av april og er nå ute på høring. Inntil den tid er det usikkert hvor beslutningene lander, men Festervoll Melien kan dele erfaringer fra prosessen.

– Filipstad var et fint område for badehus på 1800-tallet. Disse badehusene var nok ganske fargerike. De ble nok malt med jevne mellomrom, men vi har arbeidet utfra Oslo museums digitalarkiv og Nasjonalmuseets digitale samlinger.

Senere ble området preget av industri, ble et av de viktigste stedene for Oslo havn og fikk bananmodneri og kaffeindustri.

Sistnevnte er nok det som resonnerer hos folk flest i Oslo, som nok kjenner til det mørkebrune kaffetårnet.

– Eventuelt vern av høyblokka vil bli førende for fargevalgene. Den har en del kvaliteter som kan føres videre, forklarer Festervoll Melien.

Farger på Filipstad.

Fargeveilederen for Filipstad vil offentliggjøres i slutten av april og er nå ute på høring.

Foto: Ingvild Constance Festervoll Melien

Bør ha rot i historien

– Hvorfor er det viktig for byen at man velger farger med historisk forankring, og ikke bare farger som er vurdert som «fine»? Pantone slipper jo trendfargen for hvert år som går for eksempel?

– Når folk får vite historien så er det lettere å forstå fargevalget. Forskningen viser også at farger sett i sammenheng med omgivelser er viktigere enn farger i seg selv. I eldre bygningsmiljøer så er assosiasjoner til farger allerede bundet opp til erfaringer.

– Men når man bygger helt nytt?

– Trender kan jo endre seg. Det viktigste budet er å finne farger som står godt over tid. Da spiller historien naturlig inn. Fargene i Oslo går igjen flere steder fordi de står seg godt i vårt klima, vårt lys, landskapet og nabolaget.

I tillegg til å undersøke historiske farger og kartlegge fargepaletten i randsonen til bydelen, studerer de reguleringsplanen nøye for å finne ut hvordan lysforholdene blir, og hvordan bygningskroppen orienterer seg mot himmelretningene.

– Hvis du har sollys på en blå vegg så kan den oppfattes litt grå, men hvis du har kalde farger i skyggelys eller dis så vil det blafre opp. Det er mye å tenke på, men man må velge farger som er fine hele året. I Norge bruker man ofte dusere farger enn lenger sør i Europa, der det er varmere lys, forteller Festervoll Melien.

Farge-redsel

Fargeveilederen er nettopp en veileder, et overordnet konsept mer enn et sett med spesifikke koder. Det blir opp til arkitektene selv å finne de bestemte fargekodene, og det håper Festervoll Melien de vil gjøre – og kvitte seg med redselen.

– Veldig mange arkitekter lider av farge-redsel, og er veldig redde for å bruke farger fordi man ikke er vant til å se farger satt i et system der de passer sammen.

– Hvorfor er det sånn?

– Farger blir kanskje sett på som noe barnslig eller noe feminint, mens hvis du skal bli tatt seriøst som arkitekt må du bare fokusere på form – som er hvit, svart og pappfarget. Man har ikke blitt vant til å se farger som en integrert del av formen i det hele tatt.

– Farger er ikke noe nytt. Det som er nytt er at farger ikke brukes som en del av byen, at det tas bort, sier Festervoll Melien.

>
>
>