Lys i gamle hus får 1,3 millioner fra Riksantikvaren

I tre år har Lys i gamle hus hjulpet fraflyttede hus i Norges bygder med å få nye eiere. Nå får prosjektet 1,3 millioner kroner av Riksantikvaren.

I tre år har Lys i gamle hus hjulpet fraflyttede hus i Norges bygder med å få nye eiere. Nå får prosjektet 1,3 millioner kroner av Riksantikvaren.

Småbruket Lille Bøle i Rollag kommune. Foto.

Småbruket Lille Bøle i Rollag kommune er ett av de gamle husene prosjektet har funnet nye eiere til å tenne lys i. 

Foto: Trond Isaksen/Riksantikvaren
>

– Dette prosjektet kan best beskrives som "Tinder" for gamle hus og nye eiere, sier Hanna Geiran, i en pressemelding fra Riksantikvaren, hvor de annonserer at prosjektet Lys i gamle hus vil motta 1,3 millioner kroner i 2023 og 2024.

 – Det skal matche tomme hus med potensielle nye eiere for å skape liv, bosetting og bevaring. Bruk er det beste vern, så dette prosjektet støtter vi helhjertet, fortsetter hun.

Til nå har fem kommuner vært prøvekaniner for prosjektet. I Sør-Aurdal, Kvitsøy, Heim, Vinje og Rollag har Fortidsminneforeningen, sammen med kommunene, iverksatt tiltak med mål om å fremme bolyst, bygningsvern og klimautfordringer, kompetanseheving og kunnskapsdeling i samarbeid med lokale prosjektansatte.

Prosjektet har tidligere fått tilskudd fra Riksantikvaren, med 500 000,- i 2021 og 800 000,- i 2022.

>

Samarbeid med bygdeforskere

Spesielt spennende mener Geiran det er at Fortidsminneforeningen har samarbeidet med forskere fra Institutt for rural- og regionalforskning:

– Det sikrer god dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Samtidig har prosjektet fått til godt samarbeid mellom frivillige, private aktører og offentlig forvaltning, og de har gått inn i et samarbeid med Husbanken om å prøve ut nye bokonsepter. 

Riksantikvaren skriver i pressemeldingen at de har mål om at verdiskaping i kulturmiljøer, som er en tilskuddsordning over statsbudsjettet, skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen:

«Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene. Riksantikvaren ønsker å legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn.»

>
>
>