Millioner til privat vern

Fredete bygg i privat eie får ti millioner mer til vern. Regjeringen lovpriser private eiere av kulturarv.

Fredete bygg i privat eie får ti millioner mer til vern. Regjeringen lovpriser private eiere av kulturarv.

Bygninger som tas vare på er viktig av flere grunner, sier riksantikvar Hanne Geiran. Her Bordstova i Ulsteinvik, som fikk midler til gulvreparasjon i 2023. 

Foto: Inge Håkonsholm
>

Riksantikvaren forteller at de i år støtter tilskudd til fredete bygninger i privat eie med 151,9 millioner kroner. Dette er en økning på nærmere ti millioner kroner fra 2023.

Det var totalt søknader inne for 266,9 millionar kroner – en økning på over 50 millioner kroner fra 2023.

– Slike tilskudd skaper verdier i form av arbeidsplasser, samhold, bevaring av kulturminne, og bidrar til utvikling av lokalsamfunn. I tillegg bidrar de til kompetansebygging og skaper jobber for handverkere i byggebransjen og andre næringer, sier Hanna Geiran, riksantikvar og arkitekt, i en pressemelding.

>

Bare til fredete bygg

Sammen med millionøkningen skjer det også en innstramming i ordningen. Tidligere har museer også kunnet søke på midler fra samme pott, men det er i år kun private som mottar midler.

Midlene fordeles fra Riksantikvaren til fylker og Sametinget, som igjen foredler det videre til enkeltprosjekter.

– Nytt av året er at tilskuddsordningen er prioritert for privatpersoner. Slik sett er ordningen strammet inn. Samtidig er det også en klar prioritering at midlene bare skal gå til fredete bygninger, sier Geiran.

Liker private eiere

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) forklarer i samme pressemelding at regjeringen nå spesielt setter pris på de private eierene, som bryr seg om kulturminnene de forvalter.

– De fredete kulturminnene og kulturmiljøene forteller historier om liv og utvikling i Norge. Tilskuddene bidrar til at historien vår, fra kyst til fjell, blir tatt vare på for framtiden. Uten de dyktige eierne som tar vare på kulturminner, hadde vi stått i fare for å miste viktige deler av norsk kulturarv, sier Eriksen.

>
>
>