Nygaarden vinner Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris

Kontorbygget Nygaarden av Link arkitektur vinner Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2023. 

Kontorbygget Nygaarden av Link arkitektur vinner Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2023. 

Nygaarden huser blant annet Sopra Steria, Rambøll og Henning Larsen. Da bygget åpnet skrev kritiker i Bergens Tidende, Anders Rubing, at bygget nesten «balanserer mellom å føye seg til den eklektiske samlingen av modernistiske kontorbygg på Nygård og samtidig signalisere en endring i materialitet og varighet».

Foto: Hundven-Clements Photography
>

Tidlig ettermiddag ble Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris 2023 delt ut under Byutviklingskonferansen i Grieghallen. Mens Haukeland sykehus bybanestopp (3RW arkitekter), Liaparken (Mad arkitekter) og Stamerhuset barnehage (Arkitektstudio Elfrida Bull Bene/Sweco/Inspira) fikk hederlig omtale, var det et annet arkitektkontor som stakk av med den gjeveste utmerkelsen.

Link arkitektur vinner nemlig Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris for kontorbygget Nygaarden, på Nygård i Bergen sentrum. Link Landskap (forprosjekt) og Norconsult (detaljprosjekt) deler også prisen.

Eksempel til etterfølgelse 

Rådet for byforming og arkitektur i Bergen har hatt ansvar for juryering av nominerte kandidater, mens en egen jury har avgjort vinnere. 

– Nygaarden er et eksempel til etterfølgelse på et bærekraftig og klimavennlig nybygg som samtidig tilbyr høye estetiske kvaliteter og gode romopplevelser for både de som arbeider der og de besøkende. Det er et forbilledlig prosjekt som viser en ny tilnærming til byforming ved sin inkludering av nye byrom og gateforbindelser. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk. Alle disse faktorene til sammen gjør prosjektet til vinneren av Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris 2023, heter det fra juryen. 

>

Klima og miljø

Prosjektet vinner også fordi det har høye miljøambisjoner. Det er selvsagt prosjektert og ført opp etter Tek17, men bygget er også sertifisert som BREEAM Nord Excellent, og har valgt energiløsninger i form av vannbåren gulvvarme basert på fjernvarme og solceller.

Videre er det tatt i bruk fjernkjøling fra saltvann via ventilasjonsanlegg.

– Alt i alt er prosjektet et godt eksempel på et helhetlig planlagt prosjekt med en rekke kvaliteter som vi ønsker flere eksempler av for å oppnå en variert, inkluderende og bærekraftig byutvikling, heter det fra juryen. 

Passer området godt

Rådet vil også fremheve prosjektet som et svært vellykket eksempel på ny byutvikling i en sterkt trafikkert bydel i Bergen sentrum, som lenge har vært preget av konsekvensene av en bilbasert politikk som slo sterkt inn i byen på 1970- og 80-tallet. 

– Vi vil spesielt berømme viljen som er vist i prosjektet til utvikling av gode utearealer og forbindelseslinjer, og prosjektet har tilført nye kvaliteter til bydelen i form av plassen foran bygget, som har skapt et nytt aktivitetspunkt ved bybanestoppet Nygård, heter det i begrunnelsen.

 • Nygaarden ligger rett ved siden av Bergens travleste bybanestopp. 

  Foto: Hundven-Clements Photography
 • Nybygget har åpnet opp området og skapt forbindelseslinjer mellom universitetsområdet på Nygårdshøyden og Bergen Media City. 

  Foto: Hundven-Clements Photography
 • Juryen og Rådet trekker beskriver også interiøret og berømmer «det helhetlige grepet som er tatt ved å legge en åpen gangforbindelse gjennom huset, og planlegge store og åpne atrier inne i bygningsmassen, som gir lys og luft til arealene i midten av bebyggelsen, og tilfører disse gode romlige kvaliteter».

  Foto: Hundven-Clements Photography
 • Innvendig er det benyttet en begrenset materialpalett i eik, stål og betong.

  Foto: Hundven-Clements Photography
 • Bergen by night. Den nye plassen utenfor bygget har av uvisse grunner blitt gitt navnet «Bergens Time Square» av Bergens Tidende. 

  Foto: Hundven-Clements Photography
>
>
>