Nytt arkitektur! Hamskifte i Nord-Norge

Fra et kaldt sted i utkanten av verden til et kult sted midt i turismen. Nye Arkitektur har tema: Nord-Norge. 

Trevarefabrikken

Redaktør Gaute Brochmann har besøkt igjen det Lofoten han ankom første gang for femten år siden for å se hvordan en akselererende status som internasjonalt reisemål i særklasse. Her Trevarefabrikken i Henningsvær.

Foto: Andrea Gjestvang
>

Arkitektur krysser polarsirkelen og ser på hvordan det planlegges og bygges i vår nordligste landsdel.

Ida Messel har reist til Karasjok for å se på gjenreisningsarkitektur som både et minne om byggingen av landet etter krigen – og undertrykking av samisk kultur. Nå rives skolen som kanskje er det fremste symbolet på fornorskningspolitikken fra forrige århundre. Men hva skal man bygge i stedet som skal korrespondere med identiteten til dem som bor her i dag?

Torbjørn Tumyr Nilsen har intervjuet den kvenske Vadsø-arkitekt Hallstein Guthu og lært om særegne bygningsdetaljer, som sleppverkvegger, skrå vinduskarmer, innovervendte vindusposter og labanker. Men er dette nok til at man kan kalle det en kvensk arkitektur?

>

Rett arkitektur?

Ja, finnes det egentlig noen nord-norsk arkitektur i det hele tatt? Spørsmålet blir aktualisert ved at Torgeir Thon dro til Tromsø for å se på byutviklingen som har vært – og den som (kanskje) skal komme – i det som lenge var kjent som Norges største fiskevær. I dag står byen i en plutselig spagat mellom å være magnet for nordlysturister på den ene siden og universitetsby og regionhovedstad på den den andre. Men hva er rett arkitektur i Tromsø?

Mens Gaute Brochmann har besøkt igjen det Lofoten han ankom første gang for femten år siden for å se hvordan en akselererende status som internasjonalt reisemål i særklasse påvirker både gamle og nyeere hus som plutselig er råstoff i en hurtig voksende turistindustri.

 

Arkitektur 3/24 ute nå!

Reiselyst

Og så viser vi selvsagt det selvsagt det beste av ny nord-norsk arkitektur. I et vidt spenn fra skoler til whisky-destillerier til saunaer.

Det underliggende spørsmålet i utgaven er hvordan man bygger i en landsdel der den tradisjonelle hovednæringen fiskeri i løpet av en generasjon er i ferd med å endre seg til reiseliv.

Og vi mistenker at dere ved å lese denne utgaven får lyst til å ta en tur nordover selv også.

Bli abonnent eller kjøp enkeltutgaver av Arkitektur her.

 

>
>
>