Nytt Saudi-prosjekt for Snøhetta

Snøhetta tegner det første opera- og balletthuset i historiske Diriyah i kontroversielle Saudi-Arabia. – Prosjektet kan bidra til den positive utviklingen i landet, hevder Kjetil Trædal Thorsen.

Snøhetta tegner det første opera- og balletthuset i historiske Diriyah i kontroversielle Saudi-Arabia. – Prosjektet kan bidra til den positive utviklingen i landet, hevder Kjetil Trædal Thorsen.

Snøhettas nye opera- og balletthus i Diriyah, Saudi-Arabia, skal bygges inspirert av landsbytyoplogi og lokal byggeskikk. 

Illustrasjon: Snøhetta
>

I utkanten av den saudiarabiske hovedstaden Riyadh ligger byen Diriyah nærmest som en bydel å regne. Diriyah har røtter tilbake til 1400-tallet og var hovedsetet for Saud-familien, som i dag styrer landet. Byen ble innlemmet i UNESCOs verdensarvliste i 2010, blant annet på grunn av den særegne arkitekturen – hvor bruk av tradisjonell murstein av leire er utbredt.

Inn i dette bylandskapet kommer Snøhettas «Diriyah kongelige operahus», med byggestart i 2024 og planlagt ferdigstillelse i 2028. Vi møter Kjetil Trædal Thorsen, partner i Snøhetta, i Operahuset i Oslo for å høre om Snøhettas nyeste Saudi-prosjekt.

– Saudi-Arabia har ikke tradisjon for denne type kunstuttrykk, men de er en ung befolkning som er nysgjerrig på alle typer kulturuttrykk – også opera. En del av prosjektet er også å bygge opp utdanningsinstitusjoner innen disse kunstuttrykkene, forteller en fornøyd Snøhetta-grunnlegger.

>

Tredje prosjekt i Saudi-Arabia

Operaen i Diriyah blir Snøhettas tredje prosjekt i Saudi-Arabia. Det første prosjektet var Kong Abdulaziz senter for verdenskultur (Ithra), som åpnet i 2018. I tillegg har de tegnet metrostasjonen Qasr Al Hokm, Riyadh, som er under bygging. Nå suppleres disse to altså med et nytt operahus – det første i Saudi-Arabia.

– Hvorfor er dette prosjektet interessant for Snøhetta?

– Vi sier nei til 90 prosent av det som kommer av forespørsler fra denne regionen. Hvis vi føler et prosjekt ikke kan bidra med den samfunnsretningen vi i Snøhetta mener er riktig, sier vi nei. Et operabygg mener vi er riktig fordi det er med på å utvide spekteret til kunst- og kulturforståelsen i Saudi-Arabia.

«Saudi-Arabia er i ferd med å endres – en endring vi skal være med på»

Opplever store endringer

For det er ikke vanskelig å finne argumenter for at man ikke skal drive forretningsvirksomhet i et land som Saudi-Arabia. De siste tallene fra den amerikanske stiftelsen Freedom House gir landet 7 av 100 poeng og karakteristikken «Not Free».

Freedom house understreker samtidig at landet er et absolutt monarki og gir innbyggerne sine få eller ingen politiske eller sivile rettigheter. Regimet utøver også aktiv overvåking, straffer opposisjonelle og diskriminerer kvinner og minoriteter, samt utnytter store deler av arbeidsinnvandrerne i landet.

Disse åpenbare problemene er selvsagt ikke nytt for Thorsen og Snøhetta, men han mener likevel det er riktig å tegne for landets myndigheter. Han mener først og fremst at det handler om at han ser endring i landet han har jobbet med siden 2008.

– Saudi-Arabia er et land i utvikling, og vi mener at et kulturprosjekt som operahuset kan bidra til den positive utviklingen.

– Hva er det som er annerledes?

– Vi jobber sammen med et lokalt arkitektkontor fra Riyadh, noen fantastiske, unge, kvinnelige arkitekter. Bare det samarbeidet viser meg at landet er i forandring. Vi ser også at den nye, unge generasjonen er i ferd med å bli landets nye beslutningstagere. Inn i denne endringen spiller nye kulturinstitusjoner en viktig rolle.

– Mer nyansert enn som så

Snøhetta var blant kontorene som fort trakk seg ut av Russland etter fullskalakrigen mot Ukraina startet i 2022. De har også sagt nei til å være med på et annet «gigaprosjekt» i Saudi-Arabia, nemlig det futuristiske byprosjektet Neom/The Line.

– Man kan aldri forsikre seg hundre prosent mot at man feiler med et prosjekt. Men vi må likevel ha tillit til at bygget vi nå skal tegne benyttes i henhold til intensjonene.

– Hva skulle til for at dere hadde sagt nei til prosjekter i regionen?

– Vi velger kun prosjekter som er orienterte mot offentlige tilgjengelige plasser, kultur eller akademia.

– Har du ingen betenkeligheter med å være med på dette?

– Vi gjør grundige vurderinger før vi går inn i et prosjekt. Og vi mener vi har nok dokumentasjon, fra biblioteket i Alexandria frem til i dag, som viser at denne type institusjoner er med på å tilgjengeliggjøre kultur. Vi har tro på at operahuset i Diriyah har de kvalitetene som skal til for å gjøre nettopp dette.

– Men dere får betalt i statlige penger – fra en stat som undertrykker?

– Vårt forhold til oppdraget er mer nyansert enn som så. Vi ser en vesentlig forbedring når det gjelder arbeidsinnvandring og rettigheter. Det skjer fortsatt ting som ut fra vår demokratiske standard ikke er bra, men vi ser likevel mange positive initiativ.

Kan ikke garantere seg mot misbruk

Thorsen viser til at landet har undertegnet COP 28, har utviklet sin egen utviklingsstrategi «Visjon 2030» og lettet på visumreglene og at oppdragsgiver er Veritas-godkjent innen bærekraft. Han påpeker at flere utviklere og entreprenørselskaper gjør endringer i rammeverk og betingelser for sine anleggsarbeiderne.

– Her handler det om å velge riktige samarbeidspartnere. Vår oppdragsgiver, Diriyah Company, er ISO 45001-sertifisert og har derfor høye krav til sikkerhet og rettigheter for sine arbeidere. De har rapportert at de har 50 millioner ulykkesfrie arbeidstimer for sine 21 000 arbeidere.

– Snøhetta har et godt rykte internasjonalt. Du er ikke redd for at en omstridt stat som Saudi-Arabia vil smykke seg med at dere tar nok et oppdrag i landet?

– I de samtalene vi har med oppdragsgiver er det deres intensjoner som er viktig, om hva de ønsker å oppnå. Ikke ulikt arbeidet vi gjør med andre operahus, enten det er i Shanghai, Busan eller her i Norge. Vi må stole på at dagens intensjoner også vil holde i fremtiden.

– Hvordan er diskusjonene innad i Snøhetta om dette?

– Som tidligere uttalt står jeg for at arkitektur er et kraftfullt verktøy for samfunnsbygging. Mange kan påstå at jeg overdriver arkitekturens rolle, men jeg står for den påstanden. Det gjør også de ansatte hos oss. Vi har over 40 ulike nasjonaliteter i Snøhetta, noen av dem fra denne regionen, og det ville vært rart for dem om vi sa «nei» til å jobbe der de er født og oppvokst. Samtidig har vi rom for ulike meninger og har forståelse for om noen ikke vil jobbe med Saudi-Arabia av idealistiske grunner.

Operalandsby

Tilbake til selve arkitekturen. Operaen bygges i samme område som et nytt fotballstadion og et større kunstsenter. Byutviklingsprosjektet kalles «The City of Earth», mens operahus-prosjektet er basert på konseptet «The Origin». Det spiller på at Diriyah er utgangspunktet for staten Saudi-Arabia.

Arkitekturen er inspirert av den lokale byggeskikken Najdi og bygges i lokal sandstein. Estetisk tar også arkitekturen opp i seg hvordan leiren i lokale elver krakelerer når elvene tørker ut.

– Vi ønsker å bruke og videreutvikle denne tradisjonelle byggetradisjonen som er tilpasset klima og bruk.

I tillegg er prosjektet bygget som en landsby, det er en operahus-typologi som består av flere bygg og ikke fremstår som ett stort hus, forklarer Thorsen.

– Du omtaler landet som Saudi og er dermed på fornavn med landet. Er du glad i Saudi-Arabia?

– Jeg blir ikke glad i land, men jeg blir opptatt av de menneskene jeg jobber med. Jeg ser hva de vil, og hva de prøver å få til – for meg er det positivt i en region som lenge ikke har hatt tilgjengelighet til kunst og kultur. Saudi-Arabia er i ferd med å endres – en endring vi skal være med på.

>
>
>