Plages av støy i prisvinnende boligprosjekt

Beboerne i Jessheim Hage vurderer å flytte etter at kommunen ga utbygger midlertidig brukstillatelse før støyreduserende tiltak var på plass.

Beboerne i Jessheim Hage vurderer å flytte etter at kommunen ga utbygger midlertidig brukstillatelse før støyreduserende tiltak var på plass.

Rekkehus på Jessheim

De prisvinnende boligene ligger tett på E6 og Hovedbanen, uten noen støyreduserende tiltak.

Foto: A-lab
>

Ullensaker kommune har i flere år hatt en av de sterkeste befolkningsvekstene i landet. I kommunesentrumet Jessheim har det vokst fram et enormt antall nye boligområder i ravinelandskap, skog og mark etter at Gardermoen ble landets hovedflyplass i 1998.

Flyplasskommunen teller nå over 42.000 innbyggere, og Jessheim fikk bystatus i 2012.

I oktober i fjor ble kommunens arkitekturpris tildelt rekkehusprosjektet Jessheim Hage. Boligprosjektet er tegnet av A-lab, for Solon eiendom, med Bjørbekk & Lindheim som landskapsarkitekter.

– Jessheim Hage er et eksempel til etterfølgelse på hvordan vi vil at byen vår skal utvikles. Prosjektet har vist at det går an å bygge rekkehus i en urban kontekst med et svært høyt estetisk ambisjonsnivå, sa ordfører Eyvind J. Schumacher i en pressemelding i forbindelse med tildelingen av prisen.

Ingen skjerming mot E6

Juryen påpekte i sin begrunnelse at «prosjektet er et viktig bidrag i debatten om utnyttelse/urbane typologier med smarte byplangrep som gir flotte bomiljøer.» Men Romerikes Blad (RB) kunne denne uken melde at beboerne i de prisvinnende boligene plages så sterkt av trafikkstøy at de vurderer å selge.

– Støyen er såpass ille at når jeg sitter ute på sommeren, så er det bare å gå inn igjen når det blåser fra den retninga. Da greier man ikke å sitte ute, sier Werner Nicolaus til RB. Nicolaus er styreleder i Jessheim Hage.

Boligene ligger tett på E6 og Hovedbanen, og beboerne merker mye støy fra begge trafikkårene. Det eneste som skjermer boligprosjektet fra noen av landets mest trafikkerte vei- og togstrekninger er noen få trær, skriver avisen. Beboer Rune Ajaxson peker på at nærmeste nabo, Vestbyen, har støyvoller og -skjermer.

– De beskyttes, mens vi har ingenting, sier Ajaxson til avisen.

Fikk ferdigattest uten tiltak

Styret i Jessheim Hage kontaktet kommunen for halvannet år siden, uten annet foreløpig resultat enn et møte som ble avholdt i januar, skriver RB. I et brev til utbygger Solon Eiendom datert 15. februar i år, skriver Ullensaker kommune at boligområdet fikk midlertidig brukstillatelse og ferdigattest selv om det ikke var gjennomført noen støyreduserende tiltak.

I brevet til utbygger viser kommunen til reguleringsplanbestemmelsen: «'Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for byggeområdet skal nødvendige tiltak mot støy være ferdigstilt.' Vi kan ikke se at dette er ivaretatt per dags dato», skriver kommunen.

Nå venter kommunen på svar fra Solon Eiendom på når de støyreduserende tiltakene vil komme på plass. Arkitektur har vært i kontakt med utbyggeren, som ikke ønsker å kommentere saken før svaret er oversendt kommunen.

>
>
>