Prosjekterer for fremtidige pandemier

I Stavanger har Henning Larsen tegnet et nytt sykehjem basert på erfaringene med Covid-19.

I Stavanger har Henning Larsen tegnet et nytt sykehjem basert på erfaringene med Covid-19.

Visualisering av bygg

Prosjekteringsfasen for nye Ramsvigtunet sykehjem i Stavanger begynte 12. mars, samme dag som Norge stengte ned på grunn av pandemien. Det gjorde smittevern til en naturlig del av prosessen, sier Trond Emil Talseth i Henning Larsen.

Foto: Henning Larsen
>

Nye Ramsvigtunet sykehjem i Stavanger ble forrige uke godkjent av bystyret, og er blant de første eksemplene i Norge på at pandemien endrer hvordan vi bygger. Det mener arkitektkontoret Henning Larsen, som fikk oppdraget med å tegne bygget i 2019, sammen med Rambøll og Multiconsult.

12. mars 2020 startet prosjekteringsfasen, samme dag som Norge stengte ned på grunn av pandemien. Å finne frem til løsninger som ivaretar smittevern ble derfor en naturlig del av prosessen, forteller arkitekt Trond Emil Talseth i Henning Larsen til Arkitektnytt.

– I et treetasjes bygg som dette må man ha to utganger, en i hver ende av bygget. Da vi skjønte at vi måtte legge til rette for å ha en egen smitteinngang lot vi rømningsveien på baksiden få denne funksjonen, og den andre være hovedinngang.

Det er denne fleksibiliteten man må kunne ha i en smittesituasjon. Det er sånn man må tenke videre framover også, sier Talseth.

Hjemmekoselig og isolasjonsvennlige

I tillegg er stuen i første etasje, som ligger i tilknytning til den potensielle smitteinngangen, planlagt som et potensielt smittemottak, med forbindelse til egen heis. Den andre enden av bygget blir da en adskilt, ren sone. For de ansatte er det også tegnet fire mindre garderober i stedet for to store.

Sykehjemmet er også tegnet på en måte som skal gjøre det enkelt å isolere beboere ved behov. I forrommet til beboernes egne rom er det mulig å sette inn en dør så man kan lage en sluse og isolere for dråpesmitte.

Når man tegner sykehjem kan institusjonsbehovene og det å gjøre det hjemmekoselig for beboerne komme i konflikt, påpeker Talseth.

>
Visualisering av bygg

– Gjennom tett involvering av drifts- og helsepersonell har vi jobbet for å prosjektere et godt og fleksibelt bygg som tar sine forholdsregler. Med utvidelsen av Ramsvigtunet får Stavanger et nytt sykehjem som er forberedt på fremtiden, sier prosjekteringsgruppeleder, Marcus Stueland fra Rambøll.

Foto: Henning Larsen

Harmonisk bygg

– Etter min mening har vi klart å tegne et harmonisk bygg. Tverrfaglig samarbeid med interiørarkitekter gjør det mulig å fremme nyansene som demper institusjonspreget. Vi har jobbet med farger, treverk i stedet for platekledning, og ikke minst; to ulike typer teglstein.

– Teglstein er et naturmateriale som glir inn i omgivelsene. Det utstråler ryggrad og styrke. I tillegg er det vedlikeholdsfritt, så det er en god investering.

Pandemien har gitt arkitektene mange nye hensyn å ta med i beregningen, sier Talseth.

– Disse hensynene har ikke vært tema på noen av de andre sykehjemmene jeg har jobbet med, med mindre det var for eksempel krav fra fylkeslegen om mulighet for isolat.

Forberedt på fremtiden

Det som skulle bli en demenslandsby har i stedet blitt en utvidelse av det eksisterende sykehjemmet på Ramsvigtunet. Det var behovet for antall nye sykehjemsplasser som ble avgjørende. I første trinn av utbyggingen vil Ramsvigtunet få en fløy med 29 nye plasser. Totalt reguleres det for 105 sykehjemsplasser. Første byggetrinn har oppstart i mars

Fleksibilitet er et stikkord når man skal bygge for å ivareta smittevern, understreker prosjekteringsgruppeleder, Marcus Stueland fra Rambøll, som fusjonerte med Henning Larsen i 2019.

>
>
>