Riksantikvaren freder Folkets Hus i Sauda

– Folkets Hus i Sauda er en fortelling om fellesskap før og nå, sier riksantikvar Hanna Geiran, i en pressemelding som annonserer fredning av det nykklassisistiske bygget.

Folkets Hus i Sauda er bygget i 1931, og har stiltrekk fra både nyklassisisme og funksjonalisme. Riksantikvaren mener det er et symbol for Norges demokrati og politisk historie.

Foto: Riksantikvaren
>

Folkets Hus Sauda, eller Arbeiderklassens katedral, som forfatter Kjartan Fløgstad kalte bygget i sitt dikt skrevet nettopp til åpningen av dette huset, er nå fredet.

Riksantikvar Hanna Geiran omtaler bygget som et fellesskapsbygg og et sterkt symbol på Norges demokrati og politiske historie, som er verd å ta vare på, i en pressemelding fra Riksantikvaren.

>

Nyklassisisme og funksjonalisme

Huset er bygget i 1931, og har stiltrekk fra både nyklassisisme og funksjonalisme, med høy kvalitet på materialbruk og detaljering, skriver Riksantikvaren.

Bygget er tegnet av Gustav Helland, i liket med andre bygg i Sauda, som Sauda sykehus, Sauda rådhus og store deler av bydelen Åbøbyen. Bygget er preget av enkle, men detaljrike løsninger, som dører dekorert med andreaskors.

Fredningen omfatter byggets fasade og deler av husets innvendige, inkludert kunsten på veggene. Formålet er ifølge riksantikvaren å bevare den arkitektoniske og kulturhistoriske verdien til Folkets Hus i Sauda, som et kulturminne av lokal, regional og nasjonal verdi. Fredningen skal også ivareta byggets funksjon som et samlingssted for den tidligere arbeiderbevegelsen og som symbol på deres sosiale kamp.

Også deler av byggets innside er nå vernet, inkludert kunsten på veggene.

Foto: Riksantikvaren

Fellesskap og demokrati

Folkets Hus nummer én ble bygget i Hokksund i 1897 som et svar på den lokale arbeiderbevegelsens mangel på møtelokaler. Etter hvert som norsk arbeiderbevegelse vokste dukket det opp nye Folkets Hus rundt om i det ganske land. I de over hundre årene som har fulgt har Folkets Hus spilt en sentral rolle i hele den norske arbeiderbevegelsens historie.

– Folkets Hus i Sauda er en del av norsk industri- og arbeiderhistorie, som ikke bare har vært avgjørende for utviklingen av Sauda, men som har satt sterke avtrykk i den nasjonale historien, sier Geiran, ifølge pressemeldingen.

Hun sier videre at Folkets Hus treffer blink på riksantikvarens prioriterte fredning av områdene fellesskap og demokrati:

– Dette er et fellesskapsbygg som er et sterkt symbol for Norges demokrati og politisk historie.

>
>
>