Riksantikvaren vil frede Selmer-hjem

– Dette er et prisbelønnet bygg med kjent verneverdi, sier riksantikvar Hanna Geiran, og vil hastefrede huset til Wenche Selmer, som i disse dager er til salgs.

– Dette er et prisbelønnet bygg med kjent verneverdi, sier riksantikvar Hanna Geiran, og vil hastefrede huset til Wenche Selmer, som i disse dager er til salgs.

Wenche og Jens Selmers hjem i Trosterudstien 1 er til salgs. Nå vil Riksantikvaren frede huset i hui og hast. Foto: Inviso

>

Det vakte stor interesse blant norske arkitekter da Wenche og Jens Selmers hjem i Trosterudstien i Oslo for noen uker siden ble lagt ut for salg. Det Sundts premie-vinnende huset stod ferdig i 1963, tegnet sammen av arkitektparet, og har til nå vært i familiens eie.

Nå går Riksantikvaren inn for å frede huset.

– Dette er et prisbelønnet bygg med kjent verneverdi. Huset er tegnet av en av våre mest kjente kvinnelige arkitekter, i samarbeid med hennes ektemann, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Vil frede før salg

Det var i forbindelse med salget, som Arkitektnytt først omtalte, at Riksantikvaren ble kontaktet av fagmiljøer og Byantikvaren for å vurdere fredning.

varslingsbrevet fra Riksantikvaren, datert 20. mai, understrekes det at fredningssakens er preget av hastverk: På grunn av korte frister har det ikke vært mulig med befaring i forkant av visninger, og «Riksantikvaren vil gjøre det klart at varsel sendes uten at vi har gjennomført grundige forberedende undersøkelser som vanligvis gjøres i fredningssaker», heter det i brevet.

>
Riksantikvar Hanna Geiran. Foto.

– Grunnen til at vi varsler fredning midt i en salgsprosess, er at det er en viss risiko for at kulturminneverdier kan gå tapt uten et formelt vern, sier riksantikvar Hanna Geiran. Foto: Anne Valeur

Foto: Anne Valeur

– Kan gå tapt

Geiran understreker at saken nå blir høyt prioritert, for å få rask avklaring av fredningsverdi og omfang.

– Grunnen til at vi varsler fredning midt i en salgsprosess, er at det er en viss risiko for at kulturminneverdier kan gå tapt uten et formelt vern. Vi mener det er riktig å gi potensielle kjøpere en forutsigbar prosess ved å varsle før et salg er gjennomført.

Ved salg ønsker Riksantikvaren å ivareta husets kulturhistoriske-, arkitektoniske- og arkitekturhistoriske verdier for framtiden.

«Vi ønsker å bidra med forutsigbarhet for både nåværende og kommende eier, og prioriterer derfor å varsle oppstart uten komplett dokumentasjon», skriver direktoratet i varslingsbrevet.

Fredningen er hjemlet i Kulturminnelovens paragraf 15 som gjelder fredning av bygninger og anlegg fra nyere tid.

«Selmer var opptatt av bokvalitet, god terrengtilpasning og nærhet til naturen, og tegnet særlig trehus og -fritidsboliger. I Trosterudstien 1 finner vi alle disse kvalitetene», mener Riksantikvaren. Foto: Andreas Wiig/Inviso

Fryktet riving

– Det man er redd for er jo at noen kjøper og river huset og bare beregner den boten de får inn i hva de får igjen for å bygge ut tomten. Det er jo et lite hus, så det ville vært mye å tjene på å bygge mange hus i rekke her, sa Elisabeth Selmer, datter av Jens og Wenche Selmer, til Arkitektnytt da huset ble lagt ut for salg.

Også Jan Olav Jensen, som etter Wenche Selmers død tegnet et tilbygg til huset, uttrykte overfor Arkitektnytt bekymring for at potensielle kjøpere kan komme til å rive det verneverdige huset. Han håper også huset kan fortsette å fungere som bolig.

– Det er mange boliger fra modernismen som har endt opp som museer: Det er jo fint at mange kan komme inn i slike hus, men hvis viktige boliger fortsatt blir brukt som boliger tenker jeg det er noe veldig vakkert ved det. Jeg tror dette huset kan fungere fint. Det verste ville vært om noen kjøpte det, rev det og bygde fire kasser, sa Jensen.

Elisabeth Selmer, datter av Wenche og Jens, i huset hun har vokst opp i. Foto: Torgeir Holljen Thon

Godt bevart

Forslaget om fredning omfatter hele huset, både utendørs og innendørs, samt garasje/ carport og tilhørende hageanlegg. Bygget har i mange år stått på Oslos gule liste, og Byantikvaren har erklært at «Bolig og hage er inkludert i Oslos fredningsstrategi og er dermed tilskrevet nasjonal kulturminneverdi».

Huset er godt bevart, og det er gjort få endringer siden huset ble bygget.

«Selmer var opptatt av bokvalitet, god terrengtilpasning og nærhet til naturen, og tegnet særlig trehus og -fritidsboliger. I Trosterudstien 1 finner vi alle disse kvalitetene, og i dette prosjektet møter Wenche Selmers enkle trehus modernismen», heter det i Riksantikvarens varslingsbrev i anledning

>
>
>