Skole i Halden får Arnebergprisen

Plus arkitektur vinner Arnstein Arneberg-prisen for transformasjonsprosjektet Halden videregående skole.

Plus arkitektur vinner Arnstein Arneberg-prisen for transformasjonsprosjektet Halden videregående skole.

Halden videregående skole er et transformasjonsprosjekt av en gammel papirfabrikk. 

Foto: Plus arkitektur/Carlos Rollán
>

Halden videregående skole og Plus arkitektur mottar Arnstein Arneberg-prisen for «fremragende arkitektur i Østfold» som deles ut av Østfold arkitektforening. Skolen er innflyttet i en papirfabrikk hvor de eldste delene ble oppført i 1913, og den nyere delen i 1959. 

– Vi ønsker å vektlegge samfunns- og symbolverdien av å gjenbruke hele bygg til et formålsbygg som skolebygg for yrkesfag, fremfor å bygge nytt, heter det fra juryens uttalelse. 

>

Berømmer tranformasjon

Juryen besto av Arild Eriksen (leder), Anna Aniksdal og Andreas Ebeltoft. De tre påpeker videre at gjenbruk ofte er noe som ikke blir prioritert fordi det ikke lønner seg. Men her har både oppdragsgiver og arkitekter lykkes. 

– Bygget fremstår slik arkitekt beskriver intensjonen: en nøktern transformasjon hvor de romlige kvalitetene og det industrielle preget er beholdt, og hvor et sentralt amfi med takvinduer åpner opp og skaper et luftig og lyst rom i midten av det ellers dype industribygget. Nettopp dette at så mye også er beholdt gjør at de fleste klasserommene har god takhøyde og store vinduer som gir gode dagslysforhold, sier juryen. 

De legger også til en morsom kuriositet om det prisvinnende bygget. Det ligger bare noen få meter unna møllermesterboligen der arkitekt Arnstein Arneberg (1882-1961) vokste opp. Arneberg er blant annet kjent for Telegrafbygningen i Oslo (1924) og første seksjon av Vikingskipshuset på Bygdøy (1926). 

Halden videregående skole har også vunnet Byggeskikkprisen 2022 fra Halden kommune

Les mer om juryens begrunnelse her.

>
>
>