Stortorvet 7 kåret til Årets bygg

Dark-tegnede Stortorvet 7 og Oslotres Lumber bygg 4 ble kåret til henholdsvis Årets bygg og Årets trebyggeri 2023.

Dark-tegnede Stortorvet 7 og Oslotres Lumber bygg 4 ble kåret til henholdsvis Årets bygg og Årets trebyggeri 2023.

Stortorvet 7 består av nesten hele kvartalet mellom Stortorvet, Nedre Slottsgate, Karl Johans gate og Grensen.

Foto: Einar Aslaksen
>

Rehabiliterings- og infill-prosjektet Stortorvet 7 i Oslo har vunnet prisen Årets bygg, i regi av Byggeindustrien. Vinneren ble utropt i forbindelse med Byggedagene, som ble arrangert på Clarion hotel The Hub i Oslo, onsdag kveld.

– Det å ta vare på eksisterende byggverk på en god måte er noe som også stadig vil bli viktigere for byggenæringen, og samfunnet som helhet, i tiden som kommer. Derfor er dette også noe juryen ønsker å trekke frem i årets kåring, sier direktør for Direktorat for byggkvalitet (DiBK) og juryleder Per-Arne Horne, til Bygg.no.

>

Fem bygg fra fem epoker

Stortorvet 7 består av nesten hele kvartalet mellom Stortorvet, Nedre Slottsgate, Karl Johans gate og Grensen. Totalt består prosjektet av fem ulike bygg fra ulike tidsepoker. Byggene er nå forent innvendig, og bindes sammen av et stort atrium.

Gjennom tre år har Schage Eiendom sammen med totalentreprenør Vedal Entreprenør restaurert og rehabilitert den eksisterende bygningsmassen på  32.000 kvadratmeter. I tillegg har de bygget på 4.000 kvadratmeter med nybygg.

Landskapsarkitekter på prosjektet er henholdsvis Asplan Viak (gater og plasser på terreng) og Lark Landskap (skisseprosjekt og takhager/terrasser), mens interiørarkitekter er I-d.

Foto av grønn fasade av treverk i bykontekst.

Lumber bygg 4 fikk prisen for årets trebyggeri for sin innovative og spennende trebruk, høye arkitektoniske kvalitet, bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet, og bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører.

Foto: Kyrre Sundal

Årets trebyggeri

Onsdag ble også prisen for Årets trebyggeri utdelt til Oslotre-tegnede Lumber bygg 4 i Kristiansand. Et gjennomført innovativt prosjekt i valg av tekniske løsninger i kombinasjon med spennende arkitektur, mener juryen. 

Lumber bygg 4 bruker tre i stor grad, men i godt samspill med andre materialer, og har også vist seg økonomisk konkurransedyktig og er prosjektert og bygget på rekordtid, heter det videre i juryens begrunnelse.

>
>
>