Strid om Sentralbadet

Arkitektkonkurransen for scenehusprosjektet Sentralbadet i Bergen endte i retten. Nå mener NAL at konkurransen heller bør startes på nytt. 

Arkitektkonkurransen for scenehusprosjektet Sentralbadet i Bergen endte i retten. Nå mener NAL at konkurransen heller bør startes på nytt. 

Visualisering av inngang, med trær

Slik ser inngangen til Sentralbadet ut i vinnerforslaget «Flyt» fra Constructa, HLM Arkitektur, Haworth Tompkins, Smedsvig Landskapsarkitekter, IARK og Nærø interiør. Bråket rundt prosjektet bør imidlertid føre til en ny konkurranseutlysning, mener flere aktører.

Foto: HLM Arkitektur
>

I fjor høst ble det klart at prosjektet «Flyt» vant konkurransen om den såkalte samspillenterprisen for kulturbygget Sentralbadet i Bergen sentrum. Entreprenørbedriften Constructa, i samarbeid med blant andre HLM Arkitektur, fikk da oppgaven som totalentreprenør for prosjektet. En kontrakt verd 370 millioner kroner. 

Sentralbadet er Bergens gamle hovedanlegg for svømming, men etter byggingen av ADO Arena (åpnet 2014) ble bygget åpnet for alternativ bruk. Bygget skal nå i stedet bli et todelt kulturhus for dansekompaniet Carte Blanche og teaterhuset BIT Teatergarasjen. 

Det tok imidlertid ikke lang tid før de tapende finalistene klaget på vedtaket. De mente kriteriene for konkurransen hadde vært for uklare. Consto, som selv havnet på andreplass i konkurransen, tok siden begjæring om midlertidig forføyning, for å stanse at Constructa fikk kontrakten. 

Anbefaler ny start

Consto vant deretter i Bergen tingrett og kommunene ble nektet å inngå kontrakt med vinnerne Constructa. Kommuneadvokaten har imidlertid, etter ordre fra byrådet, anket saken til Gulating lagmannsrett. 

For å unngå mer rettslig og politisk etterspill ber nå Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), i brev til Bergen kommune, om at anken trekkes. NAL anbefaler heller en ny konkurranseutlysning.  

– Start på nytt, sier fagrådgiver Måns Davidson i NAL til Bergens Tidende

– Det er veldig sjelden vi ber en utbygger om å avlyse en konkurranse, men i denne saken vil det vært mest ryddig, understreker han.

I brevet fra NAL til kommunen heter det, ifølge avisen: «Med bakgrunn i den avsagte dommen, hvor kommunen forbys å inngå kontrakt, og den usikkerhet som nå foreligger knyttet til konkurransegrunnlaget, tildelingskriterier og evalueringsmetodikk, så anmoder NAL sterkt om at Bergen kommune avlyser konkurransen og utlyser den på nytt».

>
Portrett av finansbyråd Erlend Horn

Finansbyråd Erlend Horn (V) mener det ikke er uvanlig med klager fra tapende finalister. Han avventer en ny rettslig behandling av saken.

Foto: Erlend_Horn.jpg

Klar for retten

Byrådet har på sin side ingen planer om å lytte til NAL i denne saken. Til BT sier finansbyråd Erlend Horn (V) at kommunen ikke vil trekke anken til lagmannsretten. 

– Det er ikke uvanlig at tilbydere som ikke når opp i en konkurranse klager på dette. Vinneren ble kåret etter en bred vurdering som blant annet inkluderte både Byantikvaren og Byarkitekten. Når saken er til behandling i rettsapparatet, er det ikke naturlig med flere kommentarer, sier Horn.

– Havarert fullstendig

Opposisjonsleder i bystyret Harald Victor Hove (H) er imidlertid enig med NAL og ber kommunen rydde opp snarest.

– Byråden må snarest rydde opp i en prosess som ser ut til å havarere fullstendig. Dommen mot kommunen gir liten og ingen grunn til å tro at dette kan løses på andre måter enn at kommunen starter prosessen på nytt, sier Hove til BT.

Det samme sier BT på lederplass lørdag: «NAL har et poeng. Når samtlige av de tre anbyderne og domstolen har vesentlige innvendinger til anbudsprosessen, bør kommunen revurdere sin ankesak.»

Portrett av Sixten Rahlff, partner i 3RW Arkitekter

Sixten Rahlff, partner i 3RW Arkitekter, var med på et av teamene som tapte i konkurransen om Sentralbadet. Han syns det er trist at konkurransen om kulturhuset Sentralbadet endte i kaos.

Foto: Ulrik Eriksen

– Trist etterspill

Sixten Rahlff, partner i 3RW Arkitekter, deltok i konkurransen sammen med Obas Entreprenører. De innklagde, ifølge BT, kommunen for «brudd på likhetsprinsippet, uklare premisser når det gjaldt opsjon av heving av tak over svømmehall og vern av Sentralbadet som historisk bygning».

Rahlff mener også kommunen bør lytte til NAL i denne saken. 

– NAL har landets beste kompetanse på de formelle prosesser rundt slike konkurranser. Når de gir en så klar anbefaling, er det betenkelig. Det er trist at en konkurranse om et så viktig kulturhus får slike uklare etterspill, sier Rahlff.

>
>
>