Trondheim kommunes byggeskikkpris til skolebygg

Spinn arkitekter, Filter arkitekter, Grindaker landskapsarkitekter og Norconsult interiørarkitekter mottar Trondheim kommunes byggeskikkpris for Huseby skole.

Spinn arkitekter, Filter arkitekter, Grindaker landskapsarkitekter og Norconsult interiørarkitekter mottar Trondheim kommunes byggeskikkpris for Huseby skole.

Huseby Skole. Foto.

Huseby er et skolebygg som samler fire ulike skoler under samme tak.

Foto: Kristoffer Wittrup
>

Fredag ettermiddag ble det klart: Årets byggeskikkpris i Trondheim går til skolebygning på Huseby, et skolebygg som samler fire ulike skoler under samme tak. Bygget, som er særlig preget av massivtre, utmerker seg spesielt med sine generøse og vakkert utformede rom, skriver kommunen.

Nå skal de lages en egen utstilling om Byggeskikkprisen, som skal stå i Nordre gate i Trondheim sentrum.

>

Flott skoleanlegg

«Gratulerer til Spinn arkitekter, Filter arkitekter, Grindaker landskapsarkitekter, Norconsult interiørarkitekter, HENT entreprenør, tiltakshaver Trondheim kommune og alle andre som har bidratt til å skape det flotte skoleanlegget», skriver juryen som har bestått av Kent Ranum, Bente Næverdal, Are Risto Øyasæter, Steffen Wellinger, Ragnhild Snustad, Lisbet Haug, Torgeir Rønning og Michelle Wright.

Etableringen av Huseby skole var planlagt som en del av områdeløftet for Saupstad og Kolstad i Trondheim, og ambisjonen var å skape et skolebygg som var bra for elever og lærere, men som i tillegg var en berikelse for hele bydelen.

«Nå som bygget har stått ferdig i noen år er det en glede å konstatere at målet er nådd. Ved siden av sin funksjon som skole fungerer anlegget som et aktivt og utadvendt samfunnshus, med et populært og mangfoldig uteområde som glir sømløst inn i nabolaget», skirver juryen.

En attraksjon i seg selv

Juryen har latt seg begeistre spesielt av skolens interiør, heter det videre, og kaller den såkalte kulturaksen for en attraksjon i seg selv.

«Et imponerende vrimleareal over tre plan, med broer, mesaniner og overlys. Bruken av massivtre gir hele skolen en varm og samlende atmosfære, med behagelig akustikk og stabilt inneklima. Innslag av kunst, inne og ute, bidrar til å skape en karakter som er særegen for Huseby. Prosjektet scorer også høyt på miljø. Gjennom blant annet passivhusstandard, solcellepanel og redusert betongbruk har prosjektet oppnådd BREEAM-sertifisering “Very Good»», heter det juryens kjennelse.

Kongeinngang Nidarosdomen. Foto.

Nidarsomdomens kongeinngang er opprinnelig fra 1200-tallet og består av 1700 steiner. Restaureringsprosjektet har bidratt til ny kunnskap som kommer fagmiljøet til gode, skryter juryen.

Foto: Kristoffer Wittrup

Hedrende omtale til Nidarosdomen

Nidarsomdomens kongeinngang får hedrende omtale. Portalen på sørsiden av den historiske domkirken er blitt demontert stein for stein og så bygget opp igjen. Arbeidet tok 12 år.

«Restaureringen av Kongeinngangen demonstrerer, nok en gang, at vi i Trondheim har et helt spesielt kompetansemiljø, som vi har grunn til å være stolte av. Det er generelt god byggeskikk å restaurere fremfor å bygge nytt», skriver juryen om arbeidene til Nidarosdomens Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), og kaller restaureringen av vår nasjonalhelligdom et evighetsprosjekt.

Charlottenlund gravlund var den siste finalisten til Byggeskikkprisen 2024.

>
>
>