Vant Lillestrøms arkitektur- og byggeskikkspris

«Elegant, solid og vakker design som gir god hverdagsarkitektur», er juryens beskrivelse av prisvinnende Sørumsand stasjon signert LINK Arkitektur.

Foto av Sørumsand stasjon.

Sørumsand stasjon i Lillestrøm kommune er «en hyllest til hverdagsarkitekturen som mange mennesker får glede av daglig», ifølge ordfører Kjartan Berland.

Foto: Stig Ervland/Lillestrøm Kommune
>

Den nylig oppgraderte stasjonen, samt hele området rundt stasjonen, var én av ni nominerte kandidater til Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris for 2023.

Det er Bane NOR som har vært oppdragsgiver for prosjektet, og Multiconsult Norge har ledet en prosjekteringsgruppe sammen med søsterselskapet LINK Arkitektur som arkitekt og Degree of Freedom.

- Vår ambisjon var å gi Sørumsand stasjon et løft med spesifikt fokus på god lesbarhet, trygghet og anvendbarhet. Trygghet gjennom overblikk, åpenhet, siktlinjer og belysning som er tilpasset unge og gamle brukere gjennom hele døgnet. Anvendbarhet gjennom etablering av en undergang tilpasset universell utforming for bedre tilgjengelighet til stasjonen, på en krevende tomt med gamle grensesnitt, plattformhøyder og eksisterende bygningsmasse, sier arkitekt Morten Sletbak Haave i LINK Arkitektur i en pressemelding.

>

Hverdagsarkitektur

Arkitekt Sletbak Haave forklarer i meldingen at situasjonen var utfordrende med ny baneteknisk teknologi og utvikling av et eldre stasjonsanlegg. Oppdraget gikk ut på å tilpasse nye arkitektoniske elementer til denne situasjonen, ved å koble nytt og gammelt sammen og skape de beste helhetlige arkitektoniske løsningene på stasjonsområdet.

Han legger til at arkitektene er glade for at prosjektet berømmes for god hverdagsarkitektur.

- Prosjektet er en hyllest til hverdagsarkitekturen som mange mennesker får glede av daglig. Det imponerer ikke bare som helhet, men også med nøye utførte soliditet og materialbruk til minste detaljnivå. Universell utforming er integrert på en god måte i arkitekturen, takket være innsatsen fra flinke og dedikerte arkitekter, sier Kjartan Berland, ordfører i Lillestrøm kommune i meldingen.

 

Foto av Sørumsand stasjon.

Anvendbarhet gjennom etablering av en undergang tilpasset universell utforming for bedre tilgjengelighet til stasjonen, på en krevende tomt med gamle grensesnitt, plattformhøyder og eksisterende bygningsmasse, sier arkitekt Morten Sletbak Haave i LINK Arkitektur.

Foto: Stig Ervland/Lillestrøm Kommune

Solid og vakker

Juryen, ledet av Espen Vatn fra Norske Arkitekters Landsforbund, pekte på vinnerens elegante, solide og vakre design:

«Sørumsand stasjon er et sted som en stor mengde mennesker bruker hver dag, og her har landskapsarkitektene, arkitektene og planleggerne utviklet og tegnet et elegant, solid og vakkert stasjonsområde,» står det skrevet i juryens begrunnelse.

>
>
>