Vil flytte arkitektskolen til Midtbyen

KAMD-senteret er for stort for Høyskoleparken rundt NTNU, mener Ole Wiig i NSW Arkitektur. Han foreslår å flytte det omstridte prosjektet til Leüthenhaven i Midtbyen.

KAMD-senteret er for stort for Høyskoleparken rundt NTNU, mener Ole Wiig i NSW Arkitektur. Han foreslår å flytte det omstridte prosjektet til Leüthenhaven i Midtbyen.

Oversiktsfoto av NTNU

KAMD-senteret blir for stort for Gløshaugen, og bør heller legges i Midtbyen, hvor det også vil være lettere å gjennomføre arkitektkonkurranse, mener Ole Wiig.

Foto: Erik Børseth/NTNU Info
>

Debatten om det nye senteret for kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) ved NTNU ruller videre i Trondheim. Der både en samlet arkitektstand og et samlet formannskap i kommunen mener Statsbyggs beslutning om å droppe arkitektkonkurranse er uholdbar, kommer kritikken nå også mot selve plasseringen.

Ole Wiig, stolt trondhjemmer og partner i NSW Arkitektur, mener planen om å plassere KAMD-bygget i Høyskoleparken i seg selv er en dårlig idé.

– Her ligger både Statsarkivet, et praktbygg med en historisk hage, og Vollan gård, en vakker bygning fra 1800-tallet. Å plassere et tungt universitetsbygg i et sårbart kulturmiljø vil i utgangspunktet være ganske malplassert og utfordrende for kostnadene, mener Wiig.

I tillegg er det ikke plass, påpeker han.

Med skohorn

– De skal prøve å få en bygning inn med skohorn. Romprogrammet til KAMD er på 30.000 kvadratmeter, selv uten NRK, som man tidligere har prøvd å inkludere. Men nå kommer både den ene og den andre og sier at det kun er plass til 20.000 kvadratmeter på den tomta, sier Wiig, og viser til både NTNU-professor Geir Brendeland og arkitekt og byplanlegger Silje Wendelborg Fremo, som påpekte plassmangelen i et debattinnlegg i Adresseavisen i helgen.

«NTNU, kommunen og andre som gjerne vil samarbeide med NTNU, har egnede og tilgjengelige tomter for Campus rundt Gløshaugen og i Midtbyen. Vi må altså ikke la oss lure til å tro at valgte tomt er eneste alternativ», skriver Fremo i Adresseavisen.

>
Portrett

– NTNU har tidligere gjennomført arkitektkonkurranse uten forankring i det politiske systemet, og tatt for seg uten å forholde seg til realitetene, mener arkitekt Ole Wiig.

Foto: NSW Arkitektur

NTNU bestemmer

Wiig mener det er underkommunisert at det er NTNU selv som har presset frem plasseringen av KAMD-bygget, mens Statsbygg kun har ansvar for å gjennomføre byggesaken.

– NTNU har tidligere gjennomført arkitektkonkurranse uten forankring i det politiske systemet, og tatt for seg uten å forholde seg til realitetene. Det er NTNU som bestemmer og lager programmet, Statsbygg skal bare gjennomføre. Det er ikke duket for noe godt samarbeid. Og nå ser man altså at de har valgt en tomt hvor det ikke er nok plass, mener Wiig.

– Flytt til Kalvskinnet

Han har likevel et forslag han mener kan løse KAMD-konflikten: Flytt det til Midtbyen. Han mener den beste løsningen er å legge senteret på den nå åpne tomten Leüthenhaven på Kalvskinnet, som lenge har vært brukt som parkeringsplass og som han dessuten mener egner seg mye bedre for en arkitektkonkurranse.

Før helgen sendte Wiig et brev til NTNU-rektor Anne Borg, forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe og NTNU-styreleder Remi Eriksen, hvor han foreslår å flytte prosjektet fra Høyskoleparken til Leüthenhaven.

Illustrasjon

Statsbyggs illustrasjon av hvordan et nytt KAMD-senter i Høyskoleparken kan bli seende ut.

Foto: Statsbygg

– Hører hjemme i sentrum

– Hvorfor skal de kreative fagene være ved Gløshaugen, hvor det er mest ingeniører? Deres naturlige sted er å være i nærheten av både teater, kino, konsertlokaler og museer, som finnes i umiddelbar nærhet av Leüthenhaven, sier Wiig, som også tidligere har tatt til orde for at universitetet bør trekke mot sentrum.

Den mer sentrumsnære beliggenheten kan også innebære penger spart, da en rekke av byens kulturinstitusjoner har lokaler og auditorier som kan brukes av NTNU.

Utvid mot nord

Hvis man velger å utvide NTNU nordover heller enn sørover kan universitetet være med på å prege Midtbyen på en helt annen måte enn i dag, mener Wiig.

– Kommer du til Trondheim som student vil du ikke sørover, det er til sentrum man søker, sier Wiig, og påpeker at lærerutdanningen allerede holder til på Kalveskinnet ved siden av NTNUs Vitenskapsmuseum, og at sentrumsnær beliggenhet også gjør det naturlig å etablere flere studentboliger i sentrum.

På den trange tomten i Høyskoleparken vil det være svært vanskelig å kontrollere kostnadene, mener Wiig.

– Hvorfor ikke heller prøve å lære av Cambridge, Oxford, Harvard og Yale, og legge senteret i Midtbyen i nærheten av andre, relevante institusjoner? Det viktigste er at på Kalvskinnet kan studentene få en helt annen kontakt med det miljøet de naturlig hører hjemme i, avslutter Ole Wiig.

>
>
>