18 måneders venting på byarkitekt

Oslo bystyre vedtok at Oslo skulle få sin egen byarkitekt. Men 18 måneder senere er saken ennå ikke sendt ut på høring.

Oslo bystyre vedtok at Oslo skulle få sin egen byarkitekt. Men 18 måneder senere er saken ennå ikke sendt ut på høring.

Portrett av Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo.

Byråd for byutvikling i Oslo, Hanna Marcussen (MDG), sier hun ikke kan forespeile nøyaktig når byrådet tar sikte på opprettelse av stillingen som byarkitekt.

Foto: Sturlason / Oslo kommune
>

I februar 2020 fattet bystyret i Oslo et enkelt formulert vedtak: «Byrådet bes vurdere behovet for en egen byarkitekt».

Nå lurer bystyrerepresentant Haakon Riekeles (V) på hva som egentlig har skjedd siden den gang. Han forventet at byrådet raskt skulle følge opp saken. Det har de ikke gjort.

– Oslo vedtatte arkitekturpolitikk har blitt kritisert av fagfolk for å i liten grad inneholde føringer om arkitektur, og i hovedsak omhandle generelle byutviklingsprinsipper, sier Haakon Riekeles til avisa Vårt Oslo.

Saken er ennå ikke sendt ut på høring fra plan- og bygningsetaten (PBE). Det er sendt ett brev fra byrådet til PBE, men ellers har ikke Oslo kommet noe nærmere å få en egen byarkitekt.

>
Portrett av Haakon Riekeles (V).

Haakon Riekeles (V) mener arbeidet med å få på plass en byarkitekt i Oslo går for sakte.

Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Skylder på korona

Riekeles har rettet flere spørsmål til byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG), som er øverste ansvarlige fagbyråd for å drive gjennom bystyrevedtaket.

Byråden mener koronahåndteringen har skyld i at saken har blitt utsatt.

– Rett etter bystyrets behandling av arkitekturpolitikken i februar 2020 ble det en spesiell tid med korona og hvor blant annet byggesaksbehandling ble prioritert. Dette gjorde at vi kom senere i gang enn opprinnelig forutsatt, og arbeidet har dermed trukket noe ut i tid, sier Hanna E. Marcussen til Vårt Oslo.

PBE trenger tid for å lage en sak som kan sendes på høring. Høringen, som er fire uker, vil kunne bli i månedsskiftet september/oktober. Deretter vil PBE bearbeide høringsuttalelsene før oversendelse til byrådsavdelingen i desember eller rett over nyttår, svarer Marcussen.

– Byrådet vil så jobbe videre med denne saken vinter/vår 2022. Jeg vil ikke nå kunne forespeile nøyaktig når byrådet tar sikte på opprettelse av stillingen som byarkitekt. Det vil ta noe tid før alle forhold er klarlagt og på plass, skriver MDG-byråden.

Å få opprettet en byarkitektstilling, noe man har både i København og Bergen og er i ferd med å opprette i Trondheim, har vært en sentral del av byrådets arkitekturpolitikk i Oslo.

>
>
>