Afagseminaret ser inn i krystallkulen

Hva venter bransjen i 2030? Hvordan vil AI prege arkitektenes arbeidshverdag? Hvordan vil planfaget se ut i fremtiden. – Du kan godt si vi har et fremtidsfokus, sier Afag-leder Per Christian Opsahl. 

Hva venter bransjen i 2030? Hvordan vil AI prege arkitektenes arbeidshverdag? Hvordan vil planfaget se ut i fremtiden. – Du kan godt si vi har et fremtidsfokus, sier Afag-leder Per Christian Opsahl. 

Generalsekretær Per Christian Opsahl inviterer til Afagseminaret 2023. Her skal han blant annet snakke om arbeidsledigheten i bransjen. 

Foto: Afag
>

Afagseminaret 2023 arrangeres 16. november på Doga i Oslo. Arrangementet ble holdt første gang i fjor og er et forsøk på å samle både medlemmer og bransjen i stort. 

– Vi gjentar oppskriften fra i fjor og mener vi har sydd sammen et variert program som er interessant for de fleste aktører i bransjen, sier Per Christian Opsahl, generalsekretær i Arkitektenes fagforbund (Afag). 

>

Fremtiden kommer

Et fellestrekk ved programmet er at flere av de inviterte foredragsholderne skal prøve å spå hva som venter arkitektyrket. Kai Reaver, fagsjef i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) skal snakke om arkitektfagets omstilling fra 2015 og til i dag, men samtidig kikke fremover mot 2030 – og se hva som der møter fremtidsarkitektene. 

Elin Børud, sivilarkitekt og professor i by- og regionplanlegging ved NMBU, skal holde Afagforedraget og der snakke om planfaget og fremtidens kompetansekrav innen dette. 

– Det er mye fremtidssnakk på seminaret? 

– Du kan godt si vi har et fremtidsfokus. Det er kanskje ikke så rart heller. Vi er et fag som i nåtid står midt i en bekymringsfull ledighetsvekst. Da er det naturlig å titte fremover, se hvordan faget henger sammen med andre utviklingstrekk og spørre hva som venter oss og når dette kan snu, sier Opsahl. 

Bilde av Kai Reaver

Kai Reaver, fagsjef i NAL, skal snakke om arkitektbransjens utvikling fra 2015 til i dag og frem til 2030. 

Foto: Norske arkitekters landsforbund

Kunstig intelligens-foredraget

Mest dagsaktuell spenning knytter det seg kanskje til temaet kunstig intelligens (AI). Også dette henger sammen med fremtiden og et tema som arbeidsledighet. Det er Sigurd Gjesti Berge, arkitekt i Nordic Office of Architecture, som her skal holde foredraget «Kunstig intelligens i arkitektfaget - trussel eller mulighet?». 

– Er dere i Afag bekymret for at kunstig intelligens skal konkurrere ut arkitektene? 

– Om det er en trussel vet vi ikke ennå, men det er absolutt et åpenbart tema som vi må snakke om i bransjen. Det må vi forberede oss på. AI kan gi oss nye kommersielle mulighetsrom, men også true arbeidsplasser. Forestill deg for eksempel en kommune som i fremtiden vil spare penger på å bruke AI i planprosessene. 

– Er AI noe Afag dermed er opptatt av? 

– Alt som handler om fremtidens arbeidsplasser er viktig for oss. Vi synes det er viktig å starte samtalen. AI er ikke bare et buzzword i nåtiden, men noe vi må forholde oss til. Her trenger vi mer kunnskap om for eksempel hvordan det utfordrer opphavsretten og de bygde omgivelsene som allerede er tegnet. Fra bokbransjen, som jeg har jobbet i lenge,  vet vi at forfattere opplever at AI stjeler innhold uten kompensering, det samme kan vi risikere i arkitektbransjen. Når det gjelder AI er det også store utfordringer knyttet til personvernet. Motoren i utviklingen av AI skjer ikke ut fra et norsk lovverk.

Ledigheten under lupen

Et litt annet emne som også blir drøftet under Afagseminaret er «byarkitekten». Her kommer Are Risto Øyasæter, byarkitekten i Trondheim og skal snakke om «Byarkitekten: en ny giv for arkitekturen, en ny giv for arkitekten?». 

Enda mer aktuelt og nære fagforbundet Afag er lansering av Ledighetsbarometeret 2023. Her er det Opsahl selv som presenterer funnene som akkurat er kommet inn. 

– Vi har aldri før fått så mange svar på en undersøkelse før. Jeg har akkurat begynt å titte på informasjonen jeg skal presentere på seminaret. De siste ledighetstallene fra oktober peker oppover på økt ledighet og jeg tror det er viktig nå å få frem litt mer dybde om bakgrunnen for disse tallene. 

– Hva er hovedmålet med Afagseminaret? 

– Et slikt seminar har vært en del av strategien vår de siste årene. Målet er at alle medlemmene, ikke bare de tillitsvalgte, kan samle seg og møte hverandre og andre i bransjen. Dette er et lavterskel, etter jobb-arrangement, som skal være faglig, hyggelig og interessant for alle.

Afagseminaret 2023 arrangeres hos Doga, Oslo, torsdag 16 november. Mer informasjon om program, arrangement og påmelding finnes her. 

>
>
>