​– Akseptabelt lønnsoppgjør

Afag beskriver resultatet av lønnsoppgjøret i offentlig sektor som «tålelig akseptabelt». – Ikke tilstrekkelig uenighet for konflikt, sier Per Christian Opsahl.

Afag beskriver resultatet av lønnsoppgjøret i offentlig sektor som «tålelig akseptabelt». – Ikke tilstrekkelig uenighet for konflikt, sier Per Christian Opsahl.

Per Christian Opsahl, generalsekretær i Arkitektenes fagforbund (Afag), forklarer hvorfor 2022 ikke var året for konflikt og streik i lønnsoppgjøret. Foto: Afag

>

Slutten av mai er tid for lønnsoppgjør. Arkitektenes fagforbund (Afag) har fulgt tre oppgjør tett: Akademikernes forhandlinger med stat, Kommunenes sentralforbund (KS) og det egne oppgjøret for ansatte i Oslo kommune. Den totale rammen i oppgjørene er på 3,84 prosent økning. Til sammenlikning er rammen i frontfaget 3,7 prosent.

– Dette er tålelig akseptabelt. Det er sånn at vi kanskje hadde større forventinger på vegne av dem med lange og kostbare utdannelser, men gitt den økonomiske situasjonen i samfunnet og rammen gitt i frontfagene, så er det dette resultatet vi havner på, sier Per Christian Opsahl, generalsekretær i Afag.

Forstår skuffelse

Det er et sted mellom 15 og 20 prosent av Afags medlemmer som er omfattet av dette oppgjøret. Flere av Afags ansatte var aktive i forskjellige arbeidsgrupper for å løse forskjellige spørsmål i tilknytning til forhandlingene – samtidig deltok de aktivt i diskusjonen med ulike forhandlingsdelegasjoner om krav og tilbud.

– Under de avsluttende meklingene var det svært mye arbeid og store mangler på søvn for dem som deltok, forteller Opsahl, som selv var tett på forhandlingene med Oslo kommune som leder av konfliktberedskapsutvalget i Akademikerne kommune.

Han forklarer at 2022 ikke var året for å bruke streik som virkemiddel.

– Vi kan skjønne at det finnes medlemmer som er skuffet over resultatet, men vi så ikke at det var tilstrekkelig uenighet om oppgjøret denne gangen til å gå ut i konflikt. På linje med de andre foreningene i oppgjøret vurderte vi dette, men vi fant ikke et fornuftig nok grunnlag for noe annet enn å akseptere det som tilslutt ble lagt frem, sier Opsahl.

Frontfag pluss

Afag ser med bekymring på at lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor ser ut til å fortsette å øke.

– Vi ser på lønnsstatistikken at mange medlemmer i offentlig sektor henger etter sammenlignet med tilsvarende utdannelse i privat sektor. Dette påvirker både motivasjon og rekruttering i denne delen av bransjen. Vårt mål er at dette gapet skal reduseres betraktelig og at lang utdannelse skal lønne seg også i offentlig sektor.

– Hva betyr årets lønnsoppgjør for andre arkitekter?

– I oppgjørene i privat sektor, som tar til i tiden fremover, vil nok noen kikke på resultatet i offentlig sektor. Samtidig er det først og fremst økonomien i virksomheten som styrer handlingsrommet i privat sektor og det er stor forskjell mellom virksomhetene. Vi forventer derfor både gode og mindre gode oppgjør der. Men de fleste bør ligge på et «frontfag pluss»-oppgjør. I privat sektor er man veldig klar over at man må betale for å holde på god arbeidskraft, sier generalsekretær Per Christian Opsahl.

>
>
>