Arkitekt dømt for korrupsjon

Arkitekt og byggesaksleder i tidligere Tjøme kommune er i dag domfelt for grov korrupsjon.

Arkitekt og byggesaksleder i tidligere Tjøme kommune er i dag domfelt for grov korrupsjon.

Tjøme kommune veiskilt
Foto: Brage Aronsen/Wikimedia
>

Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen i Tjøme kommune ble i Vestfold tingrett i dag dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for grov korrupsjon. Byggesakslederen dømmes også for tjenestefeil i forbindelse med behandling av byggesaker i strandsonen på Tjøme.

Begge de dømte anket på stedet, melder NRK.

Vederlagsfrie tegnetjenester

Retten legger til grunn at arkitekten har gitt vederlagsfrie tegnetjenester til den kommunale byggesakslederen og at tjenestene hadde sammenheng med byggesakslederens stilling i tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune. Byggesakslederen hadde blant annet et ansvar for å behandle byggesøknader fra arkitektfirmaet som arkitekten jobbet for.

For dette forholdet er både arkitekten og byggesakslederen dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for grov korrupsjon. Byggesakslederen er også dømt til å tåle inndragning.

I en pressemelding fra Økokrim sier førstestatsadvokat Esben Kyhring:

– Vi håper dommen blir lagt merke til og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor.

Uenig i dommen

Byggesakslederen dømmes i tillegg for grovt brudd på tjenesteplikten, fordi han behandlet søknader fra det aktuelle arkitektkontoret til tross for at han var inhabil og bidro til at saker om byggetiltak i strandsonen ble avgjort i strid med reglene i plan- og bygningsloven. Også en annen byggesaksleder dømmes for grove tjenestefeil og må betale en bot på 20.000 kroner, melder Økokrim.

Breilis forsvarer Vibeke Hein Bæra sier til NRK at de er «sterkt uenig i dommen». Både Breili og Svendsen anker både skyldspørsmålet og straffutmålingen, men deres forsvarere vil overfor NRK ikke å gå inn i detaljer om hva de mener er feil i dommen.

Dommen er ikke rettskraftig.

>
>
>