Arkitekthverdag i krig

– I dag er jeg først og fremst ukrainer og ikke arkitekt, sier arkitekt Oleg Drozdov. Nå tegner han bomberom i Lviv og kjemper for at Kharkiv Arkitektskole skal overleve krigen.

– I dag er jeg først og fremst ukrainer og ikke arkitekt, sier arkitekt Oleg Drozdov. Nå tegner han bomberom i Lviv og kjemper for at Kharkiv Arkitektskole skal overleve krigen.

Oleg Drozdov er både grunnlegger av Drozdov & Partners og medgrunnlegger av den progressive og uavhengige Kharkiv Arkitektskole. Han forteller hvordan krigen har snudd opp-ned på både arkitekt- og skolehverdagen. Foto: Drozdov & Partners

>

Alt var på en måte på riktig vei for Oleg Drozdov før Russlands invasjon av Ukraina. Med sitt arkitektkontor Drozdov & Partners i Kharkiv hadde det virkelig løsnet, etter 25 års hardt arbeid.

I januar flyttet de inn i nye lokaler, hadde nylig utvidet staben og kjøpt nytt utstyr. Oppdragsmengden økte og for første gang var over halvparten av prosjektene offentlige, og samtidig vokste antall internasjonale oppdrag. Kontoret fikk hele to nominasjoner i Archdaily-kåringen «Building of the year 2022» – bolighuset Tatarka Hill i Kyiv og familiehuset Super Patio i Odessa-regionen.

– Det var en helt spesiell tid for kontoret og vi hadde full aktivitet, med sykehus, museumsbygg og kultursentre. Det var dette vi drømte om etter alle disse årene. Den dagen invasjonen kom var faktisk vårt 25-årsjubileum, forteller Drozdov på telefon fra Lviv i Vest-Ukraina.

– Bygg kan repareres

Men så kom krigens brutale realitet til Kharkiv. I dag står russiske styrker i og rundt byen og den bombes med alle typer våpen, forteller Drozdov.

– Vi har blitt bombet daglig i 50 dager og hver dag meldes det om døde og sårete. Historiske bygg er enten helt eller delvis ødelagt av bombingen.

Også kontoret deres er truffet, det samme er minst seks Drozdov & Partners-prosjekter i byen.

– Jeg husker hvordan vi for kort tid siden brukte tid, anstrengelse og nøyaktighet på å få på plass nye glass i de gamle vinduene til det nye kontoret – nå er det bare store bombehull i veggen. En rideklubb vi har tegnet er nesten helt ødelagt, det samme er et «BMV-showroom» tegnet etter inspirasjon fra Mies van der Rohe-paviljongen i Barcelona.

– Likevel er dette ikke viktig sammenlignet med liv som er tapt og ødelagt. Bygg kan alltid repareres.

Nå sitter arkitekten i lånte lokaler i Lviv, hvor 10-11 ansatte jobber med internasjonale prosjekter eller tegner nye eller forbedrete fasiliteter i landets tilfluktsrom. Halvparten av de ansatte er enten blitt igjen i Kharkiv eller flyktet ut av landet.

– I dag er jeg først og fremst ukrainer og ikke arkitekt. Dagliglivet handler mer om å organisere ulike typer logistikk av mennesker, varer og materialer, samle inn penger, enn å være arkitekt.

>

Kharkiv Arkitektskole ble stiftet i 2017 som Ukrainas første uavhengige arkitektskole. Skolen er nå tvunget på flukt og kjemper for å overleve. Her fra kurs i bygningsteknikk før krigen. Foto: Kharkiv Arkitektskole

Uavhengig skole

Som medgrunnlegger av Kharkiv Arkitektskole, den første private arkitektskolen i Ukraina, så han også her stor optimisme før krigen. Skolen var godt inn i første skoleår etter pandemien, og staben hadde brukt pandemipausen på å kjøpe nytt utstyr og finne bedre og mer moderne måter å bygge opp undervisningen på. Uken etter invasjonen skulle det komme gjester fra Cofluence Institute i Paris for å holde en ukes workshop.

– Vi var så stolte over dette første åpne året etter pandemien, våre nye dyktige forelesere fra ulike fagområder og spente på neste års søkertall. Vi hadde så mange nye ideer og samarbeid som skulle gjennomføres. Nå er det bare vanskelig for alle. Vi har studenter i krigen og resten er spredt overalt. Det er vanskelig å konsentrere seg når jeg tenker på det.

Kharkiv Arkitektskole regnes som en progressiv skole og har en uavhengig måte å undervise arkitektur på, forklarer Drozdov.

– Skolen var et resultat av den ukrainske revolusjonen i 2014 hvor vi forsto behovet for at arkitekturen kunne hjelpe Ukraina i en slags «start-up»-fase. Vi hadde og har en helt annen agenda enn de statlige universitetene, som fremdeles henger litt fast i post-sovjetiske strukturer og måter å tenke arkitektur og utdanning på.

– Så arkitekturen har på en måte vært mer politisk i Ukraina etter 2014?

– Ja, det var ikke en komplett ny agenda, men flere kontorer, byer og prosjekter formidlet en helt ny måte å tenke arkitektur på. Også denne bevegelsen var akkurat kommet skikkelig i gang da krigen kom.

Kharkiv Arkitektskole ble etablert som et svar på revolusjonen i 2014. Målet var å skape en friere arkitektutdannelse som pekte en annen vei enn de mer tungrodde offentlige arkitektutdanningene. Foto: Kharkiv Arkitektskole

Skole i overlevelsesmodus

Hva kan så det norske arkitektmiljøet gjøre for å hjelpe kolleger i Ukraina? I møte med krigens håpløse brutalitet og dødsalvor kan spørsmålet lyde både naivt og dumdristig. Vi stiller likevel spørsmålet til Drozdov, som tenker mest langsiktig i svaret. For han handler det mest om å redde arkitektskolen han var med å grunnlegge i 2017.

Skolens ukrainske donorer har siden krigen heller kanalisert pengene til militære formål. Dette har gjort Kharkiv-skolen avhengig av utenlandsk støtte.

– Vi kjemper for å overleve som skole. Siden jeg er ansvarlig er det egentlig bare støtte til skolen jeg ønsker å be om, men vi er også på utkikk etter skoler å samarbeide langsiktig med, som kan tilby akademisk støtte til å utvikle de nye kursene vi jobber med, sier Drozdov, som sammen med kollegaer er i gang med nettbaserte kurs tilpasset krigen, med temaer som arkitektur for fred, urban utvikling og sosial boligbygging.

Torsdag denne uken ble det arrangert et webinar for solidaritet med skolen og flere universiteter i Europa og USA har gitt støtte. Samtidig har kunstakademiet i Lviv gitt dem lokaler.

Hjelp som ikke trengs

På lengre sikt er den store frykten til Drozdov at Ukraina vil mangle mennesker når krigen er over. Han påpeker hvordan en halv million ukrainere har forsvunnet til Russland, mens flere millioner har flyktet vestover i Europa.

– Ser vi på tidligere konflikter absorberes drøyt 20 prosent av alle dem som flykter i de nye landene. De får nye roller og karrierer og blir boende. Vi vil mangle både hjerner og hender til å utvikle landet etter krigen, men dette kan også forhindres, sier Drozdov.

Kharkiv Arkitektskole har i forlengelse av denne erkjennelsen postet på sine sider at de ikke ønsker støtte som medfører flytting av mennesker ut av Ukraina. «Vi må også tenke langsiktig i disse vanskelige tidene» skriver de, noe som innebærer at skolen må «utdanne en ung generasjon med arkitekter som blir værende i Ukraina og skal gjenoppbygge byene våre».

– Dette er noe av det viktigste for meg å formidle til institusjoner og arkitekter i utlandet. Vi kjemper i dag i praksis mot en russisk kolonisering av Ukraina. Det foregår en krig om menneskelige ressurser. Allerede har vi mistet mange gode profesjonelle i perioden etter den kalde krigen, men vi har ikke råd til å miste flere talenter i denne krigen.

– Hva kan gjøres for å forhindre denne utviklingen?

– I stedet for å tenke at man fra europeisk side skal inn og bygge opp Ukraina etter krigen, må det heller satses på massiv støtte til utdanning – slik at vi ukrainere selv blir best mulig rustet for gjenoppbyggingen. Hjelp som kommer som ekspertise «dalende ned fra himmelen», som en slags vestlig kolonisering, vil ikke fungere, sier Drozdov.

Oleksandr Anisimov, byplanlegger i Lviv, gjester Rørosseminaret i slutten av april. Han frykter den langsiktige effekten hvis for mange ukrainere blir tvunget til å forlate landet. Foto: Natalia Dyachenko

Heller bilaterale samarbeid

I Lviv sitter også byplanlegger Oleksandr Anisimov, som Arkitektnytt forøvrig har et lengre intervju med i siste papirutgave. Han gjester Rørosseminaret digitalt i slutten av april, og er på samme linje som Drozdov når det gjelder hjelp. Anisimov forstår at det er gode intensjoner bak å tilby skoleplasser eller arbeid i andre land, men frykten er den samme hos ham.

– Det er et naturlig tiltak, men hvis du ser på det i et lengre perspektiv er et slikt migrasjonsmønster ikke bra for Ukraina. Da blir det en flukt av de kreative, språkmektige og utdannete menneskene, som vi trenger til å bygge opp igjen landet.

Det som kunne vært en bedre løsning, mener Anisimov, er om internasjonale kontorer og forskningssentre åpnet opp avdelinger i Ukraina etter krigen.

– Da kunne vi fått disse menneskene til å bli boende, sysselsette dem og samtidig bidra til økonomien og den endringen som trengs. I dagens situasjon ville bilaterale samarbeid, stipender til forskere og andre initiativer i Ukraina vært en hjelpende hånd, sier han.

 

– Ingen enkel løsning

Anisimov har mange ganger måtte svare på dette spørsmålet etter at Russland invaderte Ukraina og har alltid et nytt svar.

– Jeg ser at mine første tanker ikke er relevant lenger. Det forventes et lett svar og en oppgave som bare kan utføres, men det finnes ikke lenger og svaret er komplisert og krever mye hard jobbing.

I begynnelsen mente han at mange kunne komme dit, enten digitalt eller fysisk, og delta i prosjekter som vil utvikles etter krigen.

– Senere sa jeg at det var viktig å bygge opp institusjonelt samarbeid. Vi har fremdeles universiteter og forskningssentre som er i drift, og de som jobber der har egentlig aldri blitt kontaktet tidligere. For det internasjonale samfunnet, også innen arkitektur, var Ukraina egentlig en hvit flekk på kartet. Før krigen var det nesten ingen som googlet folk fra Ukraina eller ukrainsk arkitektur.

Av forslagene til Anisimov i den runden var at aktører utenfor Ukraina bør finne folk i trygge byer og igangsette institusjonaliserte samarbeid om student- eller forskerutveksling og arrangere internasjonale seminarer.

– Men dette viste seg å være for vanskelig og omfattende å jobbe med for omverdenen. Folk vil ikke opprette langvarige samarbeid som krever for mye. Nå tenker jeg egentlig derfor at det ikke finnes så mye folk kan gjøre i dette øyeblikket. Jeg skulle ønske det finnes et mer optimistisk svar, men jeg tror dessverre ikke det finnes en enkel løsning.

En rideklubb utenfor Kharkiv er tegnet av Drozdov & Partners og sto ferdig i 2019. Den var først og fremst bygget for at dyrene skulle trives og inneholdt blant annet et eget spaanlegg for hestene. Bygningen er nå skadet av russiske angrep. Foto: Drozdov & Partners 

Ukraina etter krigen

Til tross for dystre nyheter fra fronten de siste dagene er Oleg Drozdov optimistisk med tanke på Ukrainas fremtid. Han ser krigen som den endelige slutten på sovjettiden og gjennom ukene med krig har samtidig et nytt samfunn vokst frem.

– Det har skjedd noen betydelige forandringer i landet allerede. Alle ukrainere jobber i ett nettverk, omtrent som én organisme, for det samme målet. Det er fantastisk å kjenne på og minner om skikkelig gamle samfunn hvor alle jobber for hverandre.

Dette betyr at Ukraina vil bli utviklet av et enormt sterkt sivilsamfunn den dagen krigen er over, håper Drozdov. En ny form for medvirkning vil dermed tvinge seg frem som det viktigste i planleggingen av gjenoppbyggingen av landets byer, mener han.

– Krigen har også synliggjort og skapt et enormt europeisk samarbeid. Dette håper jeg vil føre til store investeringer på tvers av nasjoner, på en måte som vi ikke har sett før i Europas historie. Vi lever midt i et unikt historisk øyeblikk.

>
>
>