Betviler PBEs uavhengighet, vurderer juridiske steg

Plan og bygningsetaten i Oslo og Norsk Eiendom skrev at arkitekten «ikke nødvendigvis er godt egnet som fagkyndig». PBE endret så teksten, men Norsk Eiendom vill det annerledes og fikk til en tredje «omforent» formulering. NAL etterspør PBEs uavhengighet og vurdere juridiske steg.

Plan og bygningsetaten i Oslo og Norsk Eiendom skrev at arkitekten «ikke nødvendigvis er godt egnet som fagkyndig». PBE endret så teksten, men Norsk Eiendom vill det annerledes og fikk til en tredje «omforent» formulering. NAL etterspør PBEs uavhengighet og vurdere juridiske steg.

7 etasjers firkantet bygg. Foto.

Plan- og bygningsetaten i Oslo og Norsk Eiendom skulle gi tips om en raskere saksbehandling. I første utkast ble det hevdet at arkitekter «ikke nødvendigvis er godt egnet som fagkyndig». Så startet virvaret. 

Foto: Hille Melbye Arkitekter
>

Det så i utgangspunktet tilforlatelig ut da Plan og bygningsetaten i Oslo (PBE) og Norsk Eiendom onsdag lanserte sine «Ti tips til raskere saksbehandling», blant annet på Oslo kommunes nettsider.

Men på punkt åtte kunne det se ut som noen «arkitektuvennlige» skribenter hadde fått ansvaret. Her skrives det blant annet:

«Det er ofte fristende å la arkitekten som tegnet de innledende volumstudiene også være fagkyndig, og til å lede planprosessen. Denne har jo allerede grunnleggende kunnskap om prosjekt og tomt, sitter på viktig kompetanse om volumstudier, romforståelse, utbyggingstypologier etc. Det er likevel ikke nødvendigvis slik at arkitekten er godt egnet som fagkyndig.»

Til slutt understrekes det i et kort tips:

«Til rollen som fagkyndig bør det engasjeres en person som kan arealplanlegging, prosessledelse og kommunikasjon. Dette er ikke alltid en arkitekt.»

>

– Diskrediterer bransjen

Ordlyden i tipsteksten fikk president i Norske arkitekters landsforbund (NAL), Adnan Harambasic, til å reagere kraftig.

– Norsk eiendom og PBE bruker her formuleringer som er direkte diskrediterende om arkitekter og vår kompetanse, knyttet til det å være fagkyndig i planprosesser, sier Harambasic til Arkitektur.

Han understreker at PBE og Norsk Eiendom selvfølgelig gjerne må opplyse om at det finnes andre fagfelt og spesialister som kan ta denne rollen, men at dette er mulig uten at det går på bekostning av arkitekter.

– Vi er forundret over at Plan- og bygningsetaten i Oslo kan være med på en slik formulering, som kan leses som en mistillit til en hel faggruppe. Vi mener at arkitekten er den beste planleggeren. Vi har erfaring fra hele prosessen og ikke bare startfasen, og kan derfor planlegge ut fra et mer helhetlig bilde. Vi etterspør det faglige grunnlaget for disse påstandene og ber dem om å justere ordlyden, sier Harambasic.

Tar kritikken, endrer teksten

PBE i Oslo har ikke mulighet til å la seg intervjue i saken, men kommer først kritikken fra NAL i møte.

Torsdag morgen forklarer det at de «ser at ordlyden i tips nummer åtte kan misforstås». I en uttalelse fra Monica Lilloe-Salvesen, leder for forbedringsprosjekt innsendt plan, heter det at de har mottatt mange gode tilbakemeldinger på artikkelen «Ti tips til raskere saksbehandling, som var det de ønsket å oppnå.

– Så ser vi at punktet om bruk av fagkyndig kan misforstås, derfor velger vi å endre dette punktet i artikkelen. Vi hadde ingen intensjoner om å angripe arkitekter som faggruppe. Det vi ønsket å minne om var at det er flere faggrupper som har kompetanse til å utarbeide reguleringsplaner. Målet var å få fokus på behovet for at rollen som fagkyndig besettes med riktig kompetanse for at vi skal oppnå gode prosesser, sier Lilloe-Salvesen i uttalelsen til Arkitektur.

Siste: Lager en tredje tekst

Men saken stopper ikke der: Etter at PBE endret teksten torsdag formiddag i punkt åtte, opplyser Norsk Eiendom til Arkitektur at de ikke er enige i endringene som er gjort og går i dialog med PBE om et nytt «omforent» forslag.

Klokken 13.00 kommer en tredje versjon av punkt åtte. Ordet arkitekt er nå heller ikke nevnt, men nå brukes benevnelsen «konsulenten som tegnet». Hele setningen i rådet lyder slik:

«Det er ofte fristende å la konsulenten som tegnet de innledende volumstudiene også være fagkyndig, og til å lede planprosessen. Denne har jo allerede grunnleggende kunnskap om prosjekt og tomt, men det er ikke nødvendigvis slik at denne likevel egner seg som fagkyndig».

Norsk Eiendom opplyser, via kommunikasjonssjef Merete Agerbak-Jensen, at de «ikke har behov for å uttale seg» i saken ytterligere.

Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund.

Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL). 

Foto: NAL

Betviler uavhengighet, vurderer juridiske steg

I utgangspunktet er NAL-president Adnan Harambasic fornøyd med at PBE endret teksten, men reagerer sterkt på at de til slutt føyer seg for Norsk Eiendom i en tredje versjon av teksten.

– Det er gledelig at PBE først tok hensyn til vår tilbakemelding, men jeg er sjokkert over at de nå snur igjen etter deres dialog med Norsk Eiendom. Her er det stor grunn til å betvile PBEs uavhengighet overfor Norsk Eiendom. Jeg ser heller ikke at de siste endringene gjør denne teksten noe bedre fordi ordet arkitekt er ute. Alle vet at «konsulenten som tegnet» prosjektet er arkitekten. Vi mener det ikke skal være lov å sverte en hel yrkesgruppe på denne måten, det juridiske ved dette kan eventuelt diskuteres.

Takker oppvakt medlem

NAL tenker i utgangspunktet også at det hadde vært fint om PBE og Norsk Eiendom hadde tatt kontakt med dem om utformingen av rådene på forhånd.

– Da kunne vi ryddet denne type problemstillinger av veien tidlig. Samtidig er det viktig å understreke at vi ellers synes at de andre tipsene er både nyttige og gode, sier NAL-presidenten.

Harambasic vil også takke NAL-medlemmet som tipset om saken, Nina Engebakken Duesund, partner i Solli arkitekter, Drammen.

– Det var Duesund som gjorde oss oppmerksomme på denne teksten. Dette viser viktigheten av å ha aktive medlemmer, og at det er bra at de gir beskjed dersom de oppdager ting vi bør følge opp, avslutter Harambasic.

PBE: – Ikke vår intensjon

Til reaksjonene fra NAL vil PBE nok en gang beklage den uheldige formuleringen.

– Jeg beklager igjen at ett av tipsene ble oppfattet som et angrep på arkitekter som gruppe. Det var ikke vår intensjon. Det vi formidler er at rollen som fagkyndig må besettes med riktig kompetanse for at vi skal oppnå gode prosesser, skriver Lilloe-Salvesen, sivilarkitekt i PBE, i en e-post til Arkitektur torsdag kveld.

PBE har samarbeidet med Norsk eiendom om disse tipsene, men ingen skal behøve å være i tvil om PBEs uavhengighet, påpeker hun til slutt.

 

>
>
>